دعوت عمومی به مراسم گرامی‌داشت شاهرخ زمانی و همبستگی با جنبش کارگری ایران

بدینوسیله از شما دعوت می‌شود که با شرکت در مراسم بزرگ‌داشت شاهرخ زمانی٬ خواهان آزادی کارگران دربند و همه زندانیان سیاسی – عقیدتی و لغو هرگونه شکنجه، اعدام و سانسور در ایران شوید! ….

شاهرخ زمانی در زندان جان باخت. جرم وی تلاش برای آگاه‌کردن و متشکل‌کردن کارگران بود. زنده‌یاد شاهرخ، به مدت پنج سال در زندان تحت شکنجه‌های جسمی و روانی بود. وی از مرخصی، حتا برای شرکت در مراسم مرگ مادر و عروسی دخترش هم محروم بود. اما با وجود همه این فشارها و محدودیت‌های عامدانه حکومت اسلامی٬ در  زندان هم به مبارزه خود با استواری در دفاع از هم طبقه‌ای‌هایش و آرمانش ادامه داد.

تاکنون اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان، با صدور بیانیه و نامه‌های اعتراضی٬ ضمن محکوم کردن حکومت اسلامی٬ به جان‌باختن شاهرخ زمانی در زندان اعتراض کرده‌اند و وضعیت خطیر سایر زندانیان سیاسی را خاطر نشان شده‌اند.

بدینوسیله از شما دعوت می‌شود که با شرکت در مراسم بزرگ‌داشت شاهرخ زمانی٬ خواهان آزادی کارگران دربند و همه زندانیان سیاسی – عقیدتی و لغو هرگونه شکنجه، اعدام و سانسور در ایران شوید!

زمان: شنبه ١۰ اکتبر ۲۰١۵؛ ساعت ١۸ تا ۲١
مکان: سالن اجتماعات شیستا؛ در شیستا سنتروم

شماره تلفن‌های تماس:
۰۷۰۷۴۷۴۳۳۶
۰۷۶۵۶۴۷۶۱۶
ورودی ندارد و برای همگان آزاد است.

کمیته برگزاری گرامی‌داشت شاهرخ زمانی
سپتامبر ۲۰۱۵

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.