نامه اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی در استرالیا در محکوم ساختن مرگ مشکوک شاهرخ زمانی

اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی CFMEU همصدا با اعتراضات جهانی مرگ آقای زمانی را محکوک کرده و خواستار آزادی بی قید وشرط کلیه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران و همچنین برسمیت شناختن حق کارگران برای برخورداری از تشکلات خود که آنها را بدون بیم از آزار نمایندگی کنند، می باشد. ….

نامه اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی در استرالیا در محکوم ساختن مرگ مشکوک شاهرخ زمانی است که در تاریخ ۱۸ سپتامبر به مقامات جمهوری اسلامی ارسال شده است.

آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی
آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران
سفارت جمهوری اسلامی ایران، کانبرا
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران

اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی CFMEU بدینوسیله نگرانی شدید خود را در مورد مرگ ناگهانی رهبر اتحادیه ای، شاهرخ زمانی، یکی از شناخته شده ترین و قابل احترام ترین فعالین کارگری در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵ در زندان گوهر دشت کرج، ابراز میدارد. باور به اینکه آقای زمانی در زندان به قتل رسیده است رو به رشد است لذا بسیاری دولت ایران را مسئول قتل وی میدانند. در زندان، بسیاری از زندانیان به شدت شکنجه می شوند، از مراقبتهای پزشکی محروم می گردند و از سوی محافظان امنیتی و مسئولین زندان مورد بد رفتاری قرار میگیرند.

آقای زمانی را بیهوش یافتند. وی را به مرکز پزشکی زندان انتقال میدهند و پزشکان مرگ وی را اعلام می کنند. مقامات مسئول ادعا میکنند که مرگ وی بر اثر سکته مغزی بوده است اما گزارشات موثقی بر وجود کبودیهایی بر بدن وی حکایت دارد. آقای زمانی در واقع در سال ۲۰۱۱ بازداشت وبه دلیل فعالییتهای اتحادیه ای به۱۱ سال زندان محکوم شده بود.

اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی CFMEU همصدا با اعتراضات جهانی مرگ آقای زمانی را محکوک کرده و خواستار آزادی بی قید وشرط کلیه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران و همچنین برسمیت شناختن حق کارگران برای برخورداری از تشکلات خود که آنها را بدون بیم از آزار نمایندگی کنند، می باشد.

همراه ارادات

ریتا مالیا
پرزیدنت ایالتی

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.