مرکز آمار ایران: ۵۷٫۲ درصد مردان و ۱۰٫۷درصد زنان در سن کار شاغل هستند

مرکز آمار ایران اعلام کرده که ۵۷٫۲ درصد مردان و ۱۰٫۷درصد زنان ۱۰ سال ببالای در سن کار، شاغل هستند. نسبت اشتغال برای مردان و زنان ۱۵سال ببالا به ترتیب ۶۳ و ۱۱٫۷درصد است. ….
به گزارش روز شنبه ایرنا از نتایج آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۹۴ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، نرخ بیکاری فصل بهار ۹۴ نسبت به زمستان ۹۳ از ۱۱٫۵به ۱۰٫۸درصد کاهش یافته است. فصول بهار و تابستان که کار کشاورزی افزایش می یابد، نرخ بیکاری نسبت به فصول پاییز و زمستان به طور عام کاهش می یابد. نرخ بیکاری زنان در زمستان سال ۹۳ برابر با ۲۱ درصد بود که در بهار سال ۹۴ به ۱۹٫۲ درصد کاهش یافت.

مهمترین ویژگی های بیکاری در ایران بالا بودن نرخ بیکاری زنان، جوانان و افراد تحصیل کرده است به طوری که این نرخ برای زنان ۱۹٫۲، جوانان ۲۰٫۹ درصد، زنان جوان ۴۳٫۱ و فارغ التحصیلان دانشگاهی بین ۳۶ تا ۴۸ درصد است.
نسبت اشتغال نشان می دهد که چند درصد جمعیت واقع در سن کار، شاغل هستند. این نسبت در مناطق شهری برای جمعیت ۱۵سال ببالا حاکی از آن است که در مناطق شهری ۳۵٫۷ درصد و روستایی ۴۱٫۳ درصد از جمعیت در سن کار شاغل هستند.
نسبت های یادشده وضعیت مناسبی از بازار کار کشور را نشان نمی دهد و به عبارتی با هزاران اشاره سخن می گوید که نیروی انسانی در توسعه نادیده انگاشته می شود.

تردیدی نیست، که آمار نیروی کار بهار ۹۴ حاصل بی تدبیری و سوء مدیریت در سالهای گذشته است و در صورتی که دولت یازدهم هم برای اشتغال برنامه ریزی کند آثار آن را در سال های آتی می توان مشاهده کرد. اما نباید تصور کرد که جوانان، زنان و یا افراد تحصیل کرده در انتظار ساماندهی می مانند. چه بسیار جوانان تحصیل کرده با نیافتن شغل دچار ناامیدی و افسردگی می شوند و آنان که توانایی دارند از کشور خارج و جذب بازار کار کشورهای دیگر می شوند، تعداد کثیری از زنان ناامید از یافتن شغل به خیل جمعیت غیرفعال خانه دار می پیوندند و بازار کار کشور از نیروی انسانی کارآمد تهی خواهد شد. آثار هرگونه بهبود وضعیت اقتصادی، در بازار کار نشان داده خواهد شد. به طوری که می توان به دنبال رونق اقتصادی در انتظار اشتغال بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.