تجمع کارگران سیمان درود در اعتراض به پرداخت نشدن مزایای مزدی

از هفت ماه پیش مزایای مربوط به حق افزایش تولید، آکورد، حق پاداش و پرداختی‌های ویژه اعیاد، که در سال‌های گذشته به ۸۰۰ کارگر این واحد تولیدی پرداخت می‌شد بطور کامل قطع شده است. ….


«منصور ساکی» رییس کانون شوراهای اسلامی استان لرستان، با اعلام این خبر به ایلنا گفت: از هفت ماه پیش مزایای مربوط به حق افزایش تولید، آکورد، حق پاداش و پرداختی‌های ویژه اعیاد، که در سال‌های گذشته به ۸۰۰ کارگر این واحد تولیدی پرداخت می‌شد بطور کامل قطع شده است. وی دلیل قطع شدن پرداخت این مزایا را تصمیم مدیریت جدید کارخانه اعلام کرد و ادامه داد: به باور کارگران این واحد تولیدی ادامه شیوه عملکرد کننده مدیریت کنونی سیمان درورد این واحد نگران کننده است.

وی افزود: بصورت مشخص کارگران سیمان درود می‌گویند که دلیل قطع شدن مزایای مزدی آنها با به فروش نرفتن محصولات کارخانه ارتباط مستقیم دارد و همه این اتفاقات نتیجه مدیریتی است که از هفت ماه پیش در کارخانه مستقر شده است. این فعال کارگری در حکم نمونه به پرداخت «حق افزایش تولید» که مشمول کارگران سیمان درود می‌شود اشاره کردکه از ۷ ماه قبل با ورود آخرین کارفرماپرداخت این مزیت شغلی که به طور میانگین هر شش ماه یکبار۳ میلیون تومان به هر کارگر پرداخت می‌شد متوقف شده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود درباره یکی دیگر از قطع مزایای عرفی کارگران شرکت سیمان درود درباره عیدی گفت: شرکت سیمان درود از بدو تاسیس ۱۸ درصد از عیدی سالانه کارگران خود را شهریور ماه هر سال پرداخت می‌کند اما مدیریت جدید با تغییر روال پیشین هنوز این مبلغ را به کارگران پرداخت نکرده است. وی در ادامه تصریح کرد: بخش دیگری از مزایای عرفی شغلشان که در گذشته به آنان پرداخت می‌شده، به حق کارنامه دانش آموزان ممتاز کارگران، وام مدیریت یا دریافت وامهای اضطراری، قطع ورزش همگانی وحرفه‌ای در کارخانه وتعطیلی کمیته احکام پرسنل اشاره کرد.

ساکی  همچنین در ارتباط با وضعیت کارخانه سیمان دورود گفت: مدیریت جدید از هفت ماه پیش از سه واحد خط تولید یک خط تولید کارخانه (واحد ۲) را به بهانه انجام تعمیرات تعطیل کرده است این در حالیست که از هفت ماه پیش هیچ اقدام جزئی برای تعمیرات بر روی خط دو انجام نشده است. همچنین خط تولید واحد سه نیز یک روز در میان تولید دارد. به گفته وی، کارخانهٔ سیمان دورود در حال حاضر ۴۰۰هزار تن ماده اولیه تولید «کلینکر» مازاد دارد که در محوطه کارخانه پراکنده شده و این امر در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

او افزود: در صورتیکه روند فعلی ادامه پیدا کند به تدریج کارخانه دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شود و امنیت شغلی کارگران در آینده‌ای نزدیک با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
نماینده کارگران در پایان این گفتگو با اشاره به اشتغال ۸۰۰کارگر قرارداد موقت ورسمی در کارخانه سیمان درود گفت: کاهش تولید تاثیر مستقیم بر کاهش نیرو دارد چرا که وقتی تولید کم شود کارفرما ناچار است نیروهای کار را به اندازه کاهش تولید‌ات کارخانه کم کند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.