خبر کوتاه بود، شاهرخ زمانی در زندان بر اثر سکته مغزی جانباخت

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.