۷ ماه تاخیر در پرداخت حقوق کارگران زمستان یورت شمال شرق

با گذشت پنج ماه از شروع سال جاری، هنوز بابت دستمزد ماه‌های دی، بهمن و اسفند۹۳ و همچنین دستمزد اردیبهشت و، خرداد، تیر ومرداد سال جاری با آن‌ها تسویه حساب نشده است. ….

ایلنا:
کارگران این معدن به ایلنا گفته‌اند، با گذشت پنج ماه از شروع سال جاری، هنوز بابت دستمزد ماه‌های دی، بهمن و اسفند۹۳ و همچنین دستمزد اردیبهشت و، خرداد، تیر ومرداد سال جاری با آن‌ها تسویه حساب نشده است.

به نقل از کارگران معدن ذغال سنگ «زمستان یورت» شمال شرق گفته می شود که در  سال جاری فقط دستمزد فروردین و یک سوم حقوق اردیبهشت ماه پرداخت شده و هنوز  بابت  دستمزد پرداخت نشده باقی ماه‌ها و نیز حق  سنوات واضافه کاری های سال ۹۳ کارگران خبری نشده است. منابع خبری ایلنا همچنین در زمینه مشکلات بیمه‌ای این کارگران گفتند: علاوه بر حقوق، بخش زیادی از حق بیمه کارگران معدن زمستان یورت شمال شرق به تامین اجتماعی واریز نشده و به همین دلیل دفترچه‌های بیمه‌ کارگران فاقد اعتبار است. این منابع کارگری میزان بدهی این واحد معدنی به تامین اجتماعی را حدود ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کردند.

برپایه این اظهارات  معدن زمستان یورت شمال شرق حدود ۳۰۰ کارگر پیمانکاری دارد که زیر نظر چندین پیمانکار در این واحد معدنی کار می‌کنند.
در مورد چرایی پرداخت نشدن معوقات مزدی کارگران این واحد معدنی گفته می‌شود که پیمانکاران براساس قرارداد و عملکرد خود صورت‌وضعیت‌های مالی را به شرکت زغال سنگ البرز شرقی در مقام کارفرمای اصلی تحویل داده‌اند اما در عمل شرکت فولاد اصفهان در مقام خریدار  این ذغال به تعهدات مالی خود به موقع عمل نمی‌کند در نتیجه این وضعیت به وجود آمده است.
برپایه اظهارات گفته می‌شود که میزان طلب شرکت زمستان یورت از شرکت البرز شرقی ودر نهایت فولاد اصفهان حدود ۴ میلیاردو ۸۰۰ میلیون تومان است که اگر این مطالبات به موقع پرداخت شود کارگران از نظر معیشتی دچار مشکل نمی‌شوند

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.