۱۸ میلیون نفر از جمعیت شهری ایران را حاشیه نشینان تشکیل می دهند

به گفتۀ وزیر راه و شهرسازی دست کم یک سوم جمعیت شهرهای ایران را حاشیه نشینان تشکیل می دهند. ….


رادیو فرانسه:
به گفتۀ وزیر راه و شهرسازی دست کم یک سوم جمعیت شهرهای ایران را حاشیه نشینان تشکیل می دهند. در این میان حدود یازده میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در بافت های خطرناک و فرسوده به سر می برند. یعنی هم از ابتدایی ترین خدمات بهداشتی و عمومی محرومند و هم در معرض انواع آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، فحشاء، بیماری های گوارشی و پوستی و ایدز قرار دارند.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران، گفته است که از مجموع ۵۵ میلیون نفر جمعیت شهرهای این کشور، ۱۸ میلیون نفر – یعنی یک سوم جمعیت شهرنشین ایران – را حاشیه نشینان تشکیل می دهند که، به گفتۀ وزیر راه و شهرسازی، “خود را شهروند درجه دو احساس می کنند.”  فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن ایران، گفته است که بین ۱۱ تا ۲۰ میلیون نفر از جمعیت شهرهای ایران در بافت های فرسوده و خطرناک زندگی می کنند. فعالان اجتماعی می گویند که تنها در شهر تهران بافت های فرسوده مأمن بیش از نیمی از بزهکاران و آسیب های مختلف اجتماعی از جمله اعتیاد، فحشاء و غیره هستند. بر اساس آمار رسمی بیش از نیمی از روستاهای ایران به دلیل بیکاری و خشکسالی خالی از سکنه شده اند و ساکنان آنها که شامل ۸ تا ۱۱ میلیون نفر می شود در نبود کمترین خدمات بهداشتی و عمومی به حاشیۀ شهرهای بزرگ رانده شده اند. مسکن، بهداشت و کار سه مطالبۀ اصلی این جمعیت حاشیه نشین است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.