نماینده مجلس : آلودگی خزر بیش از حد تصور است

امکان شکایت به سازمان ملل در پی بی توجهی کشورهای منطقه به آلودگی دریای خزر ….

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر ضرورت تعهد کشورهای منطقه در جهت مقابله با آلودگی دریای خزر، گفت: اگر دولتی به تعهدات خود عمل نکند حق شکایت برای سایر کشورها به سازمان ملل وجود دارد.

عباس رجایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تصویب چهار موافقتنامه زیست محیطی در صحن علنی مجلس، گفت: چهار موافقتنامه بین المللی در حوزه مسائل زیست محیطی در مجلس به تصویب رسید که هرکدام از جایگاه بالا و اهمیت بسزایی برخوردار است، البته یکی ازاین موافقتنامه ها کنوانسیون  نحوه استفاده ازفلز جیوه در برنامه های محیط زیستی کشورها است که به کنوانسیون میناماتا مشهوراست. رجایی در خصوص کنوانسیون های زیست محیطی، تصریح کرد: مورد دیگر اصلاحیه کنوانسیون بازل در مورد مواد و زباله هایی که در کشورها تولید می شود بود، به عنوان مثال برای مقابله با زباله های اتمی، شیمیایی، عفونی ، الکترونیک و … باید تمهیدات ویژه درنظرگرفته شود، بنابراین نحوه نگهداری، دفع و چگونگی بازیافت زباله ها در این کنوانسیون مطرح شده است.

وی با اشاره به موافقتنامه ی منطقه ای در خصوص دریای خزر، گفت: کشورهای منطقه باید نسبت به جلوگیری از افزایش آلودگی ها در خزر متعهد باشند، اما متاسفانه آلودگی های این دریا بیش از حد قابل تصور بوده و فاضلاب ها و پساب ها باعث خروج خزر از وضعیت مطلوب خود شده است؛ البته همین معضل باعث کاهش ذخایر غذایی و تنوع زیستی این دریا نیز شده است، بنابراین تصویب این موافقتنامه مشکلات بسیاری را دراین حوزه  حل خواهد کرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.