کمبود ۸۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اکنون با کمبود ۸۰ هزار تخت در کشور روبرو هستیم که برای خرید آنها به ۵۱ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. ….
به گزارش ایرنا محمد حاجی آقاجانی روز چهارشنبه در گردهمایی شورای مدیران معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دانشگاه های علوم پزشکی جنوب شرق کشور در کرمان افزود: اگر بخواهیم این تعداد تخت را با بودجه های دولتی تامین کنیم، حدود ۴۰ سال طول می کشد. وی اظهار کرد: از ورود بخش خصوصی به گونه های مختلف از جمله خصوصی خالص، دولتی – خصوصی، توان خیران و توان سازمان های مردم نهاد استقبال می کنیم. وی گفت: در حوزه این معاونت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخش خصوصی، فرش قرمز پهن می کنیم و در صورتی که سرمایه گذاران بخش خصوصی وارد این عرصه نشوند همین وضعیت فقیرانه ادامه می یابد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: حوزه درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فقط با منابع دولتی توسعه نمی یابد. وی با تاکید بر اینکه باید از توان مدیریتی غیردولتی در حوزه درمان استفاده کنیم، گفت: باید به صورت جدی به استفاده از توان مالی و مدیریتی بخش خصوصی توجه کنیم. آقاجانی اظهار کرد: بیمارستان های دولتی با مشکلات زیادی روبرو هستند که تاکنون با تلاش های انجام شده، نیم نفسی در کالبد آنها دمیده شده اما با توجه به کسری منابع و توسعه نیافتگی مورد انتظار در حوزه درمان، لازم است از پتانسیل های غیر دولتی استفاده شود. وی گفت: خرید خدمات از بخش غیردولتی نیز در نظر است و آیین نامه آن تدوین شده است. وی با تاکید بر این که آموزش و پژوهش بدون بیمارستان های مدرن مفهومی ندارد، تصریح کرد: بیمارستان ها باید رشد و توسعه یافتگی را به عنوان مسیر لازم برای توسعه پژوهشی مورد نظر داشته باشند و در این راه می توان از ظرفیت بیمارستان های خصوصی نیز استفاده کرد.

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اولویت های این معاونت اشاره و بیان کرد: مهمترین اولویت این معاونت استمرار برنامه های هفت گانه طرح تحول نظام سلامت است تا ضمن حفظ دستاوردهای این طرح، خطوط قرمز آن نیز رعایت شود. وی گفت: ارتقای کیفیت خدمات در بخش اورژانس به ویژه اورژانس های بیمارستانی یکی دیگر از اولویت های این حوزه است که در این رابطه در تهران ۱۵ بیمارستان انتخاب و ۲۱ تصمیم برای اصلاح روند اورژانس ها اتخاذ شده است. وی تاکید کرد: در استان ها نیز باید به صورت ویژه به اورژانس ها توجه شود و بازدیدهای مستمر مدیران از این بخش ها، همواره صورت گیرد. آقاجانی بازنگری در عملکرد کارکنان فعال در بخش های اورژانس را یکی از ورهای این برنامه ذکر کرد و گفت: در بخش اورژانس باید از نیروهای کارآزموده و باتجربه استفاده شود زیرا زمان حضور بیمار در اورژانس، فرصت های مهمی است که نباید از دست برود.

وی جلب سرمایه گذاری برای توسعه خدمات درمانی را از اولویت های مورد نظر معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد و افزود: با بهره مندی مردم از ارتقای کیفیت خدمات، گسترش بیمه ها و نیز کاهش پرداختی مردم مشاهده می کنیم که ضریب اشتغال تخت در بیمارستان ها افزایش یافته است. وی به برگزاری نخستین نشست شورای مدیران و معاونان درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کرمان به عنوان یکی از قطب ها اشاره کرد و گفت: این جلسه ها به صورت مستمر در هر دو هفته یکبار در قطب های مختلف برگزار می شود.
معاون وزیر بهداشت آشنایی با ابتکارات، نوآوری ها و برنامه ریزی ها، گسترش ارتباطات بین دانشگاهی قطب ها و انتخاب پایلوت ها برای اجرای طرح های مختلف در آینده را از دیگر اهداف برگزاری این نشست عنوان کرد.

وی به تقدیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: این امر با تلاش همه پزشکان و دست اندرکاران عرصه بهداشت و درمان حاصل شده است.
همچنین با حضور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کتاب برنامه عملیاتی جامع پاسخ به حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی کرمان رونمایی شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.