کتاب انقلاب مشروطه (۱۹۰۵- ۱۹۱۱) و بلشویکهای ماوراء قفقاز، نوشته آروتونیان

نویسنده در تحقیق حاضر ضمن مروری بر جریان انقلاب مشروطه ایران، تلاش کرده است نقش تاثیرگذار انقلاب ۱۹۰۵-۱۹۰۷ روسیه را از طریق انقلابیون قفقازی بر انقلاب مشروطه بازشناسی کند. هم‌چنین تاریخچه و عملکرد سازمان‌های مردم‌سالار (انجمن‌ها)یی که در نتیجه‌ی خلاقیت انقلاب مردم فرودست و طبقه‌ی متوسط ایرانی و تحت نفوذ جنبش انقلابی روسیه پاگرفت، بازگو کند. نیز نقش گروه‌های مبارز سوسیال دموکرات و بلشویک‌های قفقاز را در شکل‌گیری گروه سوسیال دموکراسی ایران (اجتماعیون عامیون) نشان دهد.

کتاب را از لینک زیر دریافت کنید:
http://www.lajvar.se/pdf/enghelabe-1905-iran.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.