تهران ۲۰ هزار کارتن خواب دارد

سونامی آسیب های اجتماعی در تهران رو به فزونی است ….

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه تهران بیش از ۲۰ هزار کارتن خواب دارد، افزود: ۱۰ درصد این افراد را زنان تشکیل می دهد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، خدمات مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، فرزاد هوشیار پارسیان در مراسم تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی این سازمان با بیان این مطلب که آسیب های اجتماعی در تهران بسیار پیچیده شده، افزود: ۱۰ درصد از کارتن خواب ها دچار بیماری های واگیردار، ۱۰ درصد نیز با بیماری ایدز مواجهند که تمامی این موارد در کنار یکدیگر موضوعات و مسایل شهری را پیچیده تر کرده است.

وی بیان کرد: عمده ترین مشکل کنونی شهر تهران زنانه شدن آسیب های اجتماعی است.هوشیار پارسیان با تأکید بر اینکه با توسعه و گسترش کلانشهرها به پیچیدگی آسیب های اجتماعی افزوده شده،  تصریح کرد: کارتن خواب ها، کودکان کار و خیابان از جمله موضوعاتی به شمار می آید که شهرهای توسعه یافته نیز با آن درگیر هستند. هوشیار پارسیان با بیان این مطلب که شهر متعالی شهری است که افراد در آن احساس امنیت کنند، گفت: امنیت تنها مربوط به منزل نیست بلکه امنیت شهر مدنظر است و نباید امنیت اجتماعی، روانی و بصری شهروندان مخدوش شود.

وی با بیان اینکه در شهرهای توسعه یافته امنیت روانی و اجتماعی، محرک امنیت خانواده است، افزود: اگر امنیت در شهر ایجاد نشود به تبع آن هیچ خانواده امنی نیز نخواهیم داشت. هوشیار پارسیان با بیان اینکه سونامی آسیب های اجتماعی در شهر تهران رو به فزونی است، گفت: اگر دولت تمام بودجه نفت و شهرداری تهران تمام بودجه خود را در راستای کاهش آسیب های اجتماعی به کار بگیرد پاسخ نخواهد داد چرا که این امر نیازمند مشارکت عمومی گسترده مردم در حوزه آسیب های اجتماعی است. وی با اشاره به اینکه باید شهری عاری از اعتیاد و تکدی داشته باشیم، افزود: این امر نیازمند مهندسی خبری و اطلاع رسانی است.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه پروژه اصلی شهرداری تهران فقرزدایی، کنترل و مهار آسیب های اجتماعی با محوریت منطقه ۱۲ به عنوان نگین شهر تهران است، افزود: ماموریت شهرداری تهران ساماندهی این موارد است. هوشیار پارسیان بیان کرد: مهمترین موضوع در این راستا اطلاع رسانی شفاف، به دور از سیاه نمایی و ارائه واقعیت در راستای آگاهی شهروندان است. در ادامه این نشست از فعالیت های روح الله حدادی میدانی در روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران قدردانی به عمل آمد و محمود بابارضا به عنوان مدیر جدید روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران منصوب شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.