کوه‌خواران وابسته به قدرتند

عمده عواملی که در زمینه زمین و کوه‌خواری مرتکب تخلف می‌شوند از ثروتمندان بوده و قدرت لازمه را برای فشار بر خواسته‌هایشان دارند. ….

محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به بررسی پرونده تخلفات کوه‌خواری در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: موارد و پرونده‌ها در زمینه کوه‌خواری همچنان در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی‌ با بیان اینکه عمده موارد کوه‌خواری در مناطقی چون کلاردشت، شهرهای شمالی و دماوند به چشم می‌خورد. افزود: عوامل کوه‌خواری و زمین‌خواری مشترکا باهم فعالیت می‌کنند و همگی به دنبال سوء استفاده از منابع طبیعی هستند.رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه عمده سوء استفاده‌گری از منابع طبیعی چون کوه و زمین به دنبال سوءنظارت‌ها و برخوردها شکل می‌گیرد، تاکید کرد: در حال حاضر نمی‌توان به صراحت گفت که چه اشخاصی پشت‌پرده زمین‌ و کوه‌خواری در کشور هستند و یا در این زمینه ذی‌نفع می‌باشند؛ چرا که این اشخاص با واسطه‌گری به منافع خود دست پیدا می‌کنند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه عاملان تخلف در زمینه کوه و یا زمین‌خواری عوامل وابسته به قدرت هستند، تاکید کرد: عمده عواملی که در زمینه زمین و کوه‌خواری مرتکب تخلف می‌شوند از ثروتمندان بوده و قدرت لازمه را برای فشار بر خواسته‌هایشان دارند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.