آخرین وضعیت پرونده رسول بداقی

رسول بداقی که از سیزدهم مرداد ۹۴ دوران حبس شش ساله اش به پایان رسیده است همچنان در زندان اوین تحت بازداشت  سپاه پاسدارن به سر میبرد امروز نوزدهم مرداد، دو نفر از فعالان صنفی برای پیگیری پرونده ایشان به دادستانی کل کشور مراجعه کردند  ….
حقوق معلم و کارگر:
امروز برای دیدار با مسئول مربوطه ی پرونده ی رسول بداقی به دادستانی کل کشور مراجعه کردیم که متاسفانه دیدار با ایشان مقدورنشد وصلاح را در این دیدند که گفت وگو با  ایشان درحضورخانواده ی آقای بداقی صورت گیرد،لذا برای دوشنبه ی آینده وقت لازم برای گفتگو  و دیدارمقررشد. در ادامه از وضعیت پرونده ی آقای بداقی جویا شدیم ظاهراً، برای جناب بداقی قرار کفالت صادر شده است و البته این قرار، حتی قبل از بازداشت مجدد ایشان توسط سپاه صادرشده و بر این اساس ایشان می بایست آزاد می شد ند.

وقتی که بر روی این مورد انتقاد و تاکید کردیم، مشخص شد که علی الظاهر برای خود آن ها هم این رویه غیرمتعارف بوده است. از آن ها راهکار قانونی خواستیم، گفتند بهتر است با بازپرس محترم شعبه ی ۶ که این قرار را صادرکرده صحبت کنید. تاکید کردیم که متاسفانه به خانواده ی محترم  بداقی اجازه ی گفت و گو با بازپرس محترم ر انمی دهند. گفتند، پس بهتر است که هفته ی آینده با آقای خدابخشی دیدار داشته باشید. به خانه که رسیدم با خانم بداقی گفت و گویی داشتیم و از وی خواستیم که مشترکاً ، فردا به اوین مراجعه کنیم و با بازپرس محترم گفت و گو کنیم، تمایل چندانی نداشتند وهمان قرار دوشنبه ی آینده را پدیرفتند. سعی کردم با آقای پیمان عطار وکیل بداقی صحبت کنم که به دلیل حضور ایشان در جلسه هنوز موفق نشدم.

امیدواریم که هر چه زودتر آزادی رسول بداقی میسر گردد و خانواده ی ایشان از این نگرانی طاقت فرسا خلاصی یابند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.