۱۰۰ کارگر شهرداری بروجرد اخراج شدند

شهرداری بروجرد اعلام کرد که کارگران اخراج شده بخشی از جمعیت دو هزار نفری کارگران  خدماتی و فضای سبز  شهرداری بروجرد هستند. ….

ایلنا:
گفته می شود میانگین سابقه این کارگران  ۱۰ تا ۱۵ سال است و آنها هنوز دست کم بابت دو ماه مزد پرداخت نشده طلبکار هستند.

بر پایه اطلاعاتی که به نقل از این کارگران اخراجی در اختیار خبرنگار ایلنا قرار گرفته است آنها بعد از اتمام قراردادهای کارشان در راستای اجرای سیاست کاهش هزینه شهرداری اخراج شده اند.
به گفته کارگران شاغل درشهرداری بروجرد،کارفرما قصد دارد به مرورتعداد کارگران اخراجی خود را به ۸۰۰ نفر برساند که در این مورد  کارگران با تجمع مقابل  ساختمان فرمانداری وشورای شهر بروجرد نارضایتی خود را با مسئولان شهرداری اعلام کرده اند. به گفته آنان مسئولان شهرداری بروجرد مدعی هستند که در نتیجه کاهش فعالیت های ساختمانی در آمد این مجموعه به نسبت گذشته کاهش یافته است و به همین دلیل جدا از تعدیل اخیر از مدتی قبل مطالبات مزدی آنها با تاخیر پرداخت شده است

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.