محکومیت سعید پور حیدر به پنج سال حبس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست محمد مقیسه


نامبرده سال گذشته ۲۱ بهمن پس از برگشت از امریکا به ایران توسط وزارت اطلاعات بازداشت  شد و پس از مدتی از ۲۰۹ اوین  در فروردین ماه به زندان گوهر دشت منتقل شد . سعید پور حیدر در خرداد ماه ۱۳۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی مقیسه به اتهام تبانی علیه نظام ، فعالیت علیه نظام اسلامی  و نشر اکاذیب در فضای مجازی محاکمه گردید و  پس از ۲ ماه احضار و رای دادگاه به وی اعلام شد.
( محمد مقیسه یکی  از باز جوها و شکنجه گرانی است که به خاطر خوش خدمتی هایش به مقام قاضی ارتقاء یافته است و در این سمت نیز نه تنها قاضی نیست بلکه به صورت یک پادو، کاملا” در اختیار باز جوها است )

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۱۳/۵/۱۳۹۴

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.