مخالفت دادستانی با تغییر وضعیت حبس کبودوند

دادستانی تهران با درخواست رئیس زندان اوین برای تغییر وضعیت حبس کبودوند و تبدیل آن به آزادی با قید مشروط مخالفت کرد. ….

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان:
بنا به گزارش دریافتی از یک منبع موثق، رئیس زندان اوین اواخر ماه گذشته از دادستانی تهران درخواست کرده بود تا در رابطه با ادامه حبس کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به تغییر آن به وضعیت آزادی بصورت مشروط تصمیم گیری و اقدام شود که در پاسخ به این درخواست، دادستانی تهران به تاریخ ۶ مرداد ۹۴ جوابیه ای کوتاه بدین مضمون خطاب به رئیس زندان ارسال کرده است «با درخواست شما به شماره…. به تاریخ ۹۴/۴/۳۰ در خصوص آزادی بصورت مشروط محکوم محمدصدیق کبودوند مخالفت می گردد»

یادآور می گردد آقای کبودوند در ۲ حکم مجزا یکی مربوط به تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و دیگری بابت نشر مطالب هفته نامه پیام مردم درباره مسئله کردستان به ترتیب به ده سال و یک سال مجموعا یازده سال حبس محکوم شده و از ۸ سال پیش محبوس و در زندان بسر می برد. بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پیش از این بارها گفته است: « حبس وی و تداوم آن کاملا غیرقانونی و مغایر با اصول حقوق بشر و میثاق های ملل متحد است و از نظر وی هرگونه درخواستی مبتنی بر تخفیف حبس، تبدیل آن، آزادی با قید و بند و یا هرچیزی شبیه به آن مردود و غیرقابل قبول است. آزادی وی باید بدون هرگونه قید و شرطی تامین شود.

تهران،دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴- ۳ اوت ۲۰۱۵

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.