تجمع کارگران مخابرات لرستان در مقابل اداره کار

نزدیک به ۴۰۰ کارگر شاغل پروژه سد «نرماب» دست کم بابت ۳ ماه معوقات مزدی طلبکارند. همچنین جمعی از کارگران شرکت مخابرات استان لرستان در مقابل ساختمان اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تجمع کردند ….

ایلنا:
منابع کارگری استان گلستان می‌گویند که کارگران پروژه عمرانی سد «نرماب» از طریق شرکت پیمانکاری «سپاسدار» در شهرستان مینو دشت استان گلستان مشغول کارند.

براساس اظهارتی که به نقل از کارگران این پروژه عمرانی در اختیار ایلنا قرار گرفته است در حال حاضر رابطه استخدامی کارگران سد نرماب ادامه دارد و بصورت مشخص این کارگران بابت دستمزد ماه‌های اردیبهشت ،خرداد و تیر طلبکارند. گفته می‌شود دلیل پرداخت نشدن به موقع طلب مزدی این کارگران تاخیر‌هایی است که شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان در مقام کافرمای اصلی در پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار انجام می‌دهد. بنا بر ادعای کارگران، شرکت پیمانکاری به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع مزد آنان و سایر هزینه‌های جانبی را ندارد و در نتیجه علاوه بر کند شدن روند اجرای پروژه آنها هم اکنون با مشکل مالی مواجه هستند. به گفته آنان پرداخت نشدن به موقع صورت وضعیت‌های مالی پیمانکاران پروژه سد نرماب با توجه به تعویق انداختن حقوق ۳ماهه کارگران باعث کاهش چشمگیر سرعت احداث سد نرماب شده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.