تجمع هزاران نفر در مالی برای ‘رویت نشانه مذهبی روی دیوار’

هزاران نفر در باماکو پایتخت مالی برای مشاهده دیواری صف کشیده اند که می‌گویند اخیرا نشانه ای مذهبی بر آن ظاهر شده است. ….

7

بی بی سی:
به گفته بسیاری از این افراد، علامت سفیدی که روی دیوار خارجی یک توالت ظاهر شده است مردی در حال نماز خواندن را نشان می‌دهد که به عقیده آنها بیانگر پیامی از سوی خداست. همزمان با صف کشیدن شبانه روزی مشتاقان تماشای این دیوار، پلیس ضد شورش مالی در خیابان‌های باماکو مستقر شده است. اغلب ساکنان جنوب مالی مسلمانان میانه رو متعلق به یکی از طریقت‌های صوفی به نام تیجانی هستند. علیو ترائوره شهروند ساکن در این ساختمان به بی‌بی‌سی گفته است: “معتقدیم که این تصویر نشانه ای از پیامبر ماست.”


مشتاقان علامت روی دیوار برای تماشای آن صف کشیده‌اند.

به گفته آقای ترائوره، افرادی از سنگال و حتی شماری از وزیران دولت مالی و رهبران مذهبی این کشور برای دیدن این دیوار به محل مراجعه کرده اند. آقای ترائوره گفته است که علامت روی دیوار از روزی که برای نخستین بار هویدا شد تاکنون چند بار ناپدید شده و بازگشته است.
خبرنگار بی‌بی‌سی در باماکو می‌گوید مردمی که برای تماشای دیوار صف کشیده اند پولی نباید بپردازند اما آنها به دلخواه مبلغی را در سطلی می‌ریزند که خانواده ترائوره می‌گویند به یک مسجد محلی خواهند داد.

هنگامی که خبرنگار بی‌بی‌سی از این محل بازدید کرد علامت روی دیوار شبیه به بخش مرمت شده با سیمان در حال خشکیدن و به شکل یک زن ایستاده بوده است. به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی، از شنبه شب قبل که برای نخستین بار این علامت روی دیوار ظاهر شده است تصاویری از آن در شبکه موبایل‌های باماکو در حال گردش است. ابوبکر دیارا که معلم است پس از بازدید دیوار گفت: “این معجزه است. به شکلی واضح درست است. این نشانه ای از طرف خدا برای مالی است که می‌گوید ملت بزرگی هستیم.” پیروان طریقت تیجانی که اغلب ساکن غرب آفریقا هستند به عنوان معتقدان به نشانه‌های “معجزه” شناخته می‌شوند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.