توافق هسته ای به روایت هادی خرسندی

سر هفتاد و پنج میلیون خلق / بین پنج شش نفر توافق شد ….

خودنویس:

توافق
—–
دوش وقت سحر توافق شد
بین صبر و ظفر توافق شد

با شکوه و مبارک و میمون
خوب و بی دردسر توافق شد

آسمان بر ستاره‌ها خندید
بین شمس و قمر توافق شد

اینکه دُور وطن کبوتر صلح
بزند بال و پر توافق شد

سر جشن و بزن بکوب اینجا
توی کوی و گذر توافق شد

بهر اینکه کمی برقصم من
بین قر، با کمر توافق شد

سر دیدار توی تاریکی
بین دختر پسر توافق شد

این شلوغی چه فرصت خوبی‌است
ندهیمش هدر، توافق شد

روی یک بوسه پس از تحریم
زان بت عشوه گر توافق شد

رفع تحریم عشق شد، یاران
طاقباز و دمر توافق شد

سر حق مسلم سابق
که شده مختصر توافق شد

سر دادن ز کیسه ملت
خرج سیر و سفر توافق شد

بر سر اینکه ملت ما کرد
میلیاردها ضرر توافق شد

بر سر اینکه میشود آدم
سانتری-فوژ خر توافق شد

سر هفتاد و پنج میلیون خلق
بین پنج شش نفر توافق شد

همچنان خط فقر پررنگ و
مرزمان پرگهر توافق شد

بابت اینکه کفش نو نخرد
بچه کارگر توافق شد

روی اینکه کسی نگوید هیچ
از حقوق بشر توافق شد

بابت «زنده باد» آمریکا
عوض «مرگ بر» توافق شد

روی نفتی که حرف آن نزدند
از همه بیشتر توافق شد

گاز را میزنند چوب حراج
نصف قیمت ببر توافق شد

به مصدق اگر که شد توهین
نشوم من پکر، توافق شد

آبرو بردن از امیرکبیر
ضمن جعل خبر توافق شد

کاریکاتوور می‌شود تاریخ
با بی.بی.سی اگر، توافق شد

وه چه شیرین مذاکراتی بود
مثل قند و شکر توافق شد

روی اینکه رژیم اسلامی
بشود معتبر توافق شد

اینکه باشد به قدرتش باقی
شیخ عمامه سر توافق شد

خطری در افق نمایان بود
بهر رفع خطر توافق شد

روی اینکه برای ما بپزند
آش کشکی دگر توافق شد

آش بهتر ازین نشاید پخت
چه ظریف آشپز شود چه زمخت

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.