بیانیه چهار تن از زندانیان سیاسی: علیه فساد و ارتشاء ، دزدی ، خفقان و اعدام و زندان به پا خیزید

کارگران ، پرستاران ، معلمان ، دانشجویان ، دانش آموزان ، جوانان و مردم آزادیخواه، خود را برای شرکت در اعتراضات ۳۱ تیر و ۶ مرداد آماده کنید و سازمان یافته به اعتراضات بپیوندید. ….
مردم شریف ایران با اوج گیری اعتصاب قهرمانانه شما کارگران، معلمین ، پرستاران و در پی شکست  جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای، با  خوردن جام زهر، در نرمش قهرمانانه و انداختن طناب بندگی استکبار جهانی بر گردن خود، این رژیم عین تمامی دوره های عمر ننگین خود مانند قبول قطعنامه ۵۹۸ در جنگ  خانمانسوز ارتجاعی ایران و عراق سال، ۶۷ زندانیان بی دفاع را هدف شکنجه و کشتار خود قرار داد، در ادامه جنایات، نظام اسلامی اکنون اعدام های فله ای قربانیان بیکاری و گرسنگی و فلاکت اقتصادی و… را هر روز افزایش می دهد، بیکاری و گرسنگی و فلاکت اقتصادی و…  که توسط رژیم جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمیل شده است بسیاری از جوانان را در مسیر انتحاری از طریق سرقت و  قاچاق قرارداده ، زندگی شان نابود شده و خود توسط همین رژیم گرفتار زندان گردیده و هر روز به نوعی مورد آزار قرار می گیرند، حمله جدید به زندانیان اوین و گوهردشت از این جمله اند، تا ولایت مطلقه دزدان وغارتگران ثروتها و منابع ملی مانند ۲۲۰ هزار میلیارد دلار بانکها ، ۸/۲ و ۳/۵ میلیارد دلار نفتی و ۱۸۰۰ میلیارد دلار جدید صنایع مس رتبه مقام عظمای ولایت در میان ۶۷ میلیاد ر جهان را ارتقاء به بخشند ،جمهوری اسلامی به عنوان شریک ، مشاور و حافظ نظام سرمایه داری وابسته ایران مو به مو سیاستهای دیکته شده نهادهای امپریالیستی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را در تامین مواد خام، بهره کشی و تشدید بهره کشی از نیروی کار به سود اربابانشان اقدام میکنند، و از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

با تحمیل حقوقهای یک چهارم خط فقر، بردگی ۹۴ درصدی نیروی کار کشور از طریق قراردادهای سفید امضا و موقت، نابودی امنیت شغلی ، نابودی کار دایم، برداشتن یارانه کالاهای ضروری مردم مانند خوراک ، نان ، برق، آب، گاز، بنزین و گرانی نجومی وکمر شکن، بردا شتن گمرکات مرزی و واردات کالا های بنجل و نابودی ۸۰ درصدی تولید و بیکارسازی میلیونی، خصوصی سازی و خودمانی سازی تمام عرصه های تولید، منابع ملی، خدمات و تبدیل آموزش و تحصیلات و بهداشت و درمان به حیات خلوت سرمایه داران برای  استثمار مضاعف مردم و دیگر سیاستهای ضدبشری و هم چنین اختلاس، دزدی و رشوه های هزاران هزار میلیاردی، یکی از قویترین کشورهای  جهان با رتبه دهم معدن بین ۲۰۴ کشور جهان را به فلاکت کشانده اند و کشور را با ۸۰ درصد مردم زیر خط فقر گرفتار بالاترین آمار گرانی، تورم، بیکاری، گرسنگی، اعتیاد، طلاق، خودکشی، افسردگی کرده اند، طبق آمار دولتی ایران دارای  ۱۰ میلیون بی سواد، ۷/۱ میلیون کودک کار و خیابان، ۱۵ هزار کارتن خواب مرد و زن، ۱۵ میلیون بیکار، ۱۱ میلیون حلبی نشین و آواره در حاشیه شهرها است،که این کشور  را به بشکه باروت در حال انفجار علیه تبعیض، نابرابری و ستمگری تبدیل کرده است.

جنبش اعتراضی معلمان، پرستاران، کارگران ، روستاییان و مشاغل آزاد، علیه گرانی سوخت، مالیات، بیکاری، تبعیض و نابرابری محور اصلی حوادث کشور را هم اکنون رقم می زنند.
فراخوان تجمع معلمان در ۳۱ تیر ماه و پرستاران در ۶ مرداد از آمادگی بالای جنبش اعتراضی علیه استبداد و بهره کشی خبر می دهد، کارگران، پرستاران ومعلما ن زحمتکش، برای مطالبات پایه ای ، حقوق های متناسب با تورم ، آزادی تجمع و تشکل، آزادی قلم و بیان و مطبوعات و احزاب، امنیت شغلی و کار دایم و تحصیل و درمان و خدمات و مسکن رایگان در کنفدراسیون سراسری متشکل از تشکلهای موجود، خود را سازماندهی کنید، فراموش نکنید که قدرت ما در تشکل و آگاهی ماست ، تشکلهای مستقل کارگران، پرستاران ومعلما ن متشکل در کنفدراسیون سراسری تنها ابزار سازمان یابی مبارزات ما در سطح ملی و سراسری جهت تحقق مطالباتمان است .

کارگران، ما خانواده ۵۰ میلیونی تنها و تنها با متشکل شدن در اتحادیه های سراسری و حزب سیاسی سراسری خود می توانیم در جهت کسب مطالبات فوری یعنی بهبود شرایط زندگی و مقابله با بهره کشی و الغاء آن در تعییین سرنوشت و اداره شورایی دمکراتیک امور سیاسی، اقتصادی  واجتماعی خود قدم برداریم، که تنها راه رهایی ما در برابر قدرت و بهره کشی و سرکوب خدمه و دولت سرمایه داری، وحدت و تشکیلات است.

اخطار و هشدار به نیروهای امنیتی و سرکوب!
نگذارید شما را به آلت دست خود تبدیل کنند، دزدان هزاران میلیارد ی روحانی – نظامی که به قول قطعنامه فراخوان معلمان، زنانشان را برای زایمان به بلاد کفر می فرستند و با تسلیم  زبونانه در مقابل شیطان بزرگ، کشور را به حراج گذاشتند، ما را آلت دست قرار داده و مورد سواستفاده قرار میدهند، پس از جنایاتی مانند قتل عام دهه شصت و قتلهای زنجیره ای، کهریزک و کوی دانشگاه که به دستور مستقیم آنها صورت گرفته، شما را مقصر جلوه داده عین سعید امامی با تجاوز به زنش، کشته و مانند مرتضوی عین دستمال کاغذی به دور انداختند. از حاکمیت فاصله بگیرد و نگذارید با شما و زنانتان و خانواده تان آنگونه رفتار کنند، که با سعید امامی رفتار کردند. مبارزات کارگران، پرستاران ومعلما ن با ۶۰ میلیون نفر، هموطن شما به عنوان ستونهای تولید، آموزش و سلامت برای کار دایم، تحصیل و درمان و خدمات رایگان برای راحتی شما و فرزندانتان و همه مردم می باشد، در مقابل آنها نه ایستید،آنها را سرکوب نکنید، بلکه به صف اعتراضات پیوسته و با تمامی قوا از مطالبات آنان دفاع کنید، تا از این طریق هم وظیفه انسانی خود را انجام داده و هم خود را از هلاکت نجاد دهید.

کارگران ، پرستاران ، معلمان ، دانشجویان ، دانش آموزان ، جوانان و مردم آزادیخواه، خود را برای شرکت در اعتراضات ۳۱ تیر و ۶ مرداد آماده کنید و سازمان یافته به اعتراضات بپیوندید.

زنده و گسترده باد جنبش اعتراضی زحمتکشان علیه فساد، تبعیض و نابرابری
پیش به سوی ایجاد فدراسیون سراسری
زنده باد آزادی
زنده باد حاکمیت شورایی دمکراتیک زحمتکشان

۱-    سعید شیرزاد  ۲ – شاهرخ زمانی  ۳ -  محمد جراحی  ۴ -  امیر امیرقلی  ۵ -  مهدی شاندیز
۲۹/۴/۱۳۹۴

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.