وزیر دفاع ایران: برنامه_موشکی متوقف نمی شود

دهقان گفت که توافق ایران با قدرتهای جهانی فقط روی موضوع هسته ای بوده و این کشور “اجازه دسترسی به اسرار نظامی و امنیتی خود را به هیچ مرجعی” نخواهد داد ….


العربیه:

حسین دهقان، وزیر دفاع ایران روز دوشنبه ۲۰ ژوئیه از ادامه برنامه موشکی این کشور خبر داد و گفت که “اسرار نظامی” را در اختیار هیج مرجعی قرار نخواهد داد.

دهقان در توضیح توافق اتمی ایران با قدرتهای جهانی گفت که اجرای این توافق “مستلزم رعایت کامل خطوط قرمز ایران توسط ۵+۱ و نهادهای بین المللی” است. دهقان گفت که توافق ایران با قدرتهای جهانی فقط روی موضوع هسته ای بوده و این کشور “اجازه دسترسی به اسرار نظامی و امنیتی خود را به هیچ مرجعی” نخواهد داد. هفته گذشته ایران و گروه کشورهای ۵+۱ در مورد برنامه اتمی این کشور به توافقی دست یافتند که در طی یک دوره زمانی قرار است برنامه اتمی ایران محدود شود و تحریمهای اقتصادی این کشور به تدریج لغو گردد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.