موزیک اعتراضی – مهاجرانی چون من ، با زیر نویس فارسی

ویدئو کلیپ “مهاجرانی چون من”، با زیرنویس فارسی، یکی از موزیک های اعتراضی محسوب می شود که آهنگساز، نوازنده و خواننده ی آن “تام جوراویچ” است. ….
ویدئو کلیپ “مهاجرانی چون من”، تلاشی برای معرفی‌ِ ترانه‌ای از سری موزیک‌های اعتراضی است. موزیک‌ اعتراضی در ارتباط با جنبش های اجتماعی آفریده می شود و در وادی تغییر، بر رفتار و اندیشه ی کنشگران آن دوره، تأثیر بسزا و هدفمند دارد. جنبش های اجتماعی مانند جنبش های زنان، جنبش های کارگری، جنبش های تحقق حقوق بشر، جنبش های ضد جنگ، جنبش های طرفدار حقوق حیوانات یا حفظ محیط زیست؛ به دلیل ماهیت اجتماعی شدن اعتراض، به عرصه ی فرهنگ و موسیقی نیز راه می یابند. این موزیک‌ها نسبت به شرایط مکانی و زمانی، می توانند به سبک های کلاسیک، محلی یا نوعی دیگر از انواع مختلف موزیک جلوه گر شوند.

ویدئو کلیپ “مهاجرانی چون من”، با زیرنویس فارسی، یکی از موزیک های اعتراضی محسوب می شود که آهنگساز، نوازنده و خواننده ی آن “تام جوراویچ” است.
“تام جوراویچ”، استاد دانشگاه “یومس, UMass”، در شهر ” امهرست, Amherst”، واقع در ایالت “ماساچوست” آمریکاست، وی در رشته ی تحقیق و مطالعات مسایل و مشکلات کارگری تخصص دارد و کارشناس متخصص “روابط کارگری” و “چگونگی‌ رهبری اتحادیه ای‌” نیز هست.
“تام جوراویچ”، یک فعال توانمند جنبش کارگری و به موازات آن موزیسین شایسته ای است. او پیشتر، یک مکانیک بوده و در ارتباط تنگاتنگ با زندگی روزمره ی کارگران، انگیزه می یابد تا در همین رشته تحصیل کند. وی هم اینک، دارای دکترای علوم اجتماعی از دانشگاه “یومس” است و در همان دانشگاه در زمینه ی مطالعات و بررسی مسایل کارگری، تدریس می‌کند.
او در سازماندهی اتحادیه‌های کارگری تواناست و متخصص استراتژیک در مذاکرات مسایل کارگری است؛ وی دارای دو مقاله ‌ی بسیار مهم در همین زمینه است که بارها تجدید چاپ شده است.
با سپاس از همه ی یارانی که در تهیه ی این  اثر از جمله، انتخاب موزیک، ترجمه،  ویرایش و  طراحی همکاری کردند.لینک  در سایت گفتمان سیاسی اجتماعی

http://goftemanse.blogspot.com/2015/06/tom-juravich.html

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.