زندانی سیاسی، سعید ماسوری:چه کسی باید طلب عفو کند؟

نامه زندانی سیاسی دکتر سعید ماسوری از زندان گوهردشت کرج (دکترسعید ماسوری بیش از چهارده سال است در زندان زیر شکنجه و فشار با حکم حبس ابد محبوس است) چندی است از زندانیان سیاسی (ازجمله خود من) میخواهند که درخواست عفو بنویسند، گویی که از اول زندانیان سیاسی تنها به خاطر منافع شخصی خودشان به زندان افتاده اند و حال هم باید برای نجات جان خودشان ، درخواست عفو کنند. ….

رادیو فرهنگ:
برخی هم جدیدا و به بهانه عید فطر و….به درگاه مراجع به اصطلاح تقلیدکه خود عمله جور بوده اند ، استغاثه میکنند…. که آقایان مراجع : شما وساطت کنید وبخواهید که زندانیان سیاسی را مورد عفو و شفقت ملوکانه قرار دهند و آزاد کنند …!!! انگار نه انگار که بیش از سه دهه است که حقوق ملتی به تمامی به تاراج رفته واز اولیه ترین حقوق انسانی محروم گشته و جز زندان و اعدام حقی برایشان قائل نبوده اند …. آری …همه اینها را باید نادیده گرفته وتنها برای آزادی فرد خودشان ، درخواست عفو کنند . عین همین قضیه ” جشن و پایکوبی ” بر سر مذاکرات هسته ایی است … که بیایید آن همه منافع ملی بر باد رفته را نادیده گرفته ، آن همه محرومیت و فقر و فشار اقتصادی و….که بر مردممان تحمیل شده را نادیده گرفته و حال که توافق شده با هم جشن بگیریم و البته هیچکس هم حق ندارد بپرسد که پس مسئول این همه فجایع انسانی واقتصادی که یک قلمش را این روزها معلمان و پرستاران شجاع و آزاده کشورمان در استیفای حقوق عقب افتاده و پایمال شده شان ، فریاد میزنند و حتی زندان آمدن را هم شجاعانه پذیرفته اند ، کیست ؟ این سئوالها ممنوع است و بی خیال همه اینها ، بیایید جشن بگیریم …!!! راستی در این مورد نباید به جای انتظارجشن و هلهله از مردم ایران ، که دار و ندارشان را بخاطراین ماجراجوییهای هسته ایی ، بر باد داده اید ، از مردم ایران حداقل یک عذر خواهی خشک وخالی بکنید ؟ فی الواقع چه کسی باید طلب عفو بکند ؟؟؟ شما باید از مردم ایران و بعد هم از زندانیان سیاسی آنها ، طلب عفو بکنید یا مردم و زندانیان باید طلب عفو بکنند ؟ با این منطق و ادعایی که شما اقامه میکنید لابد همه قربانیان ” آشویتس ” باید توبه وبعد طلب عفو میکردند و قطعا بعد از تسلیم شدن آلمان که دیگرتوان ادامه جنگ را نداشت ، نوبل صلح را هم باید به ” ژنرال آلفرد یودل ” نماینده هیتلرکه صلحنامه ( تسلیم نامه ) را امضاء کرد ، میدادند ؟؟؟ و بعد هم جشن و پایکوبی !؟؟ خیر ، دنیا اینقدر هم که شما تصور میکنید بی حساب و کتاب نیست و قطعا ” نروید ز تخم بدی بار نیک ” و باز به قول سعدی و برای ختم کلام : همینت بسند است اگر بشنوی که گر خار کاری سمن ندروی

سعید ماسوری تیر ١٣٩۴ زندان رجایی شهر

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.