باک کامیون‌های ترانزیت ترکیه پلمب می‌شود

طرح پلمب باک کامیون‌های ترانزیت تُرک با هدف جلوگیری از سوختگیری آنها در جایگاه‌های کشور اجرا می‌شود. ….

به گزارش تسنیم اصغر عباسی؛ مدیر منطقه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان گفت: طرح پلمب باک کامیون‌های ترانزیت تُرک با توجه به قرار گرفتن استان زنجان در مسیر تردد کامیون‌های ترانزیتی اجرایی شده است و بر اساس آن کامیون‌های ترانزیت ترک مجاز به سوختگیری در جایگاهها نیستند.

وی با بیان این که به منظور اجرای مطلوب این طرح اقدامهای مناسبی نیز انجام شده است، پایش مستمر سوختگیری از طریق دوربین مدار بسته جایگاه ها، کنترلهای محسوس و نامحسوس، همچنین حضور در جایگاه های سوخت به ویژه جایگاه های فعال محورهای ترانزیتی پرتردد را از اقدامهای کنترلی در این زمینه برشمرد. به گفته عباسی با توجه به اقدام ها و پیگیری های انجام شده، تا کنون گزارشی از سوختگیری کامیون های ترانزیت ترکیه در جایگاه ها دریافت نشده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.