تظاهرات بزرگ کارگری در سوئیس

روز شنبه ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵ بیش از ۱۵۰۰۰ نفر از اعضای بخش ساختمانی اتحادیه های کارگری سوییس (اونیا و سینا) در پاسخ به فراخوان این دو سندیکا در شهر زوریخ گرد آمدند تا خواسته های خود را به گوش مردم ومسئولین برسانند. ….

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – سوییس:
روز شنبه ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵ بیش از ۱۵۰۰۰ نفر از اعضای بخش ساختمانی اتحادیه های کارگری سوییس (اونیا و سینا) در پاسخ به فراخوان این دو سندیکا در شهر زوریخ گرد آمدند تا خواسته های خود را به گوش مردم ومسئولین برسانند.

این تظاهرات و گردهمایی بر محور دو شعار افزایش مزد و پایین آوردن سن بازنشستگی تا ۶۰ سال برای کارگران بخش ساختمانی انجام گرفت که مورد استقبال اعضای شرکت کننده قرار گرفته بود. این تظاهرات در مرکز شهر زوریخ به مدت دوساعت (از ساعت ۱۲ الی ۱۴) همراه با سروصدای بسیار سوت و موزیک و نواختن طبل انجام گرفت واین در حالی بود که مدت نیم ساعت باران تندی در گرفت اما مانع از ادامه آن نشد!

تظاهر کنندگان که اکثر قاطع آن ها عضو سندیکای اونی ا(بزرگترین و رادیکالترین سندیکای سوییس) بوده با تی شرت و کلاه قرمز و پرچم و پلاکاردهای این سندیکا از شهرهای مختلف سوییس حضور داشتند و اتحاد وهمبستگی خوبی را به نمایش گذاشتند!
ساعت ۱۴ پایان مسیر راهپیمایی و آغاز سخنرانی ها بود، سخنرانان با زبانهای رایج اروپا سخنرانی نمودند و با شور و حرارت نقش سرمایه داران در استثمار کارگران و زحمتکشان را افشاء نموده و این مهم را توضیح دادند که بشریت برای رسیدن به آزادی و برابری با تمام توان باید مبارزه کند!

سخنرانان اعلام نمودند که تمامی ساخت و ساز و خیابانها و کارخانجات بدست ما ساخته میشود ولی ما همیشه محروم و در رنج هستیم، سرمایه داران تا ما جوان و قوی و سالم هستیم و نیرو داریم برای معیشت ما حداقل مزدی در نظر میگیرند اما وقتی ما پیر و بیمار و از کارافتاده میشویم دیگر برای انها اهمیتی ندارد که چه بر سر ما می آید! این در حالی است که سرمایه داران همواره با تصویب قوانین ضدکارگری هر روزه تعرض بیشتری به حقوق های بنیادین کارگران داشته و تنها با مبارزات متحدانه ما مجبور به عقب نشینی خواهند شد!

سخنرانان مدام از اتحاد و همبستگی صحبت نموده و این جملات را تکرار میکردند:
ما با اتحاد و انسجام میتوانیم بر سرمایه داری پیروز شویم!
سکوت در مقابل سرمایه داران پذیرفتن فقر و بیحقوقی است!
این گردهمایی در ساعت ۱۵ با ابراز احساسات شرکت کنندگان بپایان رسید.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.