فرانسه با اعلام «سه شرط الزامی»، مذاکرات اتمی را دشوارتر کرد

نخستین شرط، محدودیت طولانی ظرفیت‌های تولیدی و تحقیقاتی هسته‌ای ایران است. شرط دوم، بازرسی دقیق مراکز ایرانی و در صورت لزوم مراکز نظامی است و بالاخره شرط سوم، برقراری مجدد تحریم‌ها در صورت عدم رعایت تعهدات ایران است. ….

رادیو فرانسه:
لوران فابیوس وزیر خارجۀ فرانسه که برای مذاکرات اتمی به وین رفته، «سه شرط الزامی» را برای دستیابی به توافق هسته‌ای شرح داد: «نخستین شرط، محدودیت طولانی ظرفیت‌های تولیدی و تحقیقاتی هسته‌ای ایران است. شرط دوم، بازرسی دقیق مراکز ایرانی و در صورت لزوم مراکز نظامی است و بالاخره شرط سوم، برقراری مجدد تحریم‌ها در صورت عدم رعایت تعهدات ایران است».

به گفتۀ وزیر خارجۀ فرانسه، سه شرط ذکرشده نافی حاکمیت ملی ایران نیست. لوران فابیوس گفت: «این شروط هنوز توسط همگی پذیرفته نشده ولی با اینحال مثلثی را تشکیل می‌دهد که پایه و اساس ضروری برای دستیابی به توافق محکم و مطمئنی است که ما می‌خواهیم»

فابیوس تأکید کرد که «ما با این سه شرط بر سر میز مذاکره می‌آییم».

شروط سخت‌گیرانۀ لوران فابیوس کمتر از یک هفته بعد از آن بیان می‌شود که آیت‌الله خامنه‌ای خطوط قرمز ایران را در مذاکرات اتمی تعیین و از جمله تأکید کرده بود که بازدید از مراکز نظامی ایران یکی از این خطوط قرمز است.
آیت‌الله خامنه‌ای همچنین محدودیت‌های طولانی «ده دوازده ساله» را برای برنامۀ اتمی ایران غیرممکن دانسته بود.

بر اساس قرار قبلی، مذاکرات اتمی باید روز ٣٠ ژوئن/٩ تیر به پایان برسد؛ اما شواهد متعدد حاکی از آن است که مدت باقیمانده، برای حل تمامی اختلافات کافی نیست.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.