شماره بیستم نشریه فلاخن منتشر شد

در فلاخن بیستم با تراب حق‌شناس گفت‌وگو کرده‌ییم. یکی از اعضای اولیه‌ی سازمان مجاهدین خلق ایران و یکی از نمایندگان این سازمان برای مذاکره با روح‌الله خمینی در نجف، از مجاهدینی که تغییر ایدئولوژی را پذیرفت و مارکسیست شد و سپس از موسسان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه‌ی کارگر بود. در بیستمین فلاخن با تراب حق‌شناس در مورد گرایش چپ و انقلابی بنیان‌گذاران و اعضای اولیه‌ی سازمان مجاهدین خلق ایران، دیدار با روح‌الله خمینی، تغییر ایدئولوژی در این سازمان، تصفیه‌های صورت گرفته در جریان تغییر ایدئولوژی، انتقاد بخش مارکسیست _ لنینیست سازمان از مشی چریکی، زندگی و مبارزه‌ی تقی شهرام و محاکمه و اعدام او و مواضع سازمان پیکار در راه آزادی طبقه‌ی کارگر در برابر جمهوری اسلامی گفت‌وگو شده است.

فلاخن بیستم را بخوانید:
http://www.lajvar.se/pdf/falakhan20.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.