سندیکای کارگران شرکت واحد: به اخراج و فشار بر خبرنگاران کارگری پایان دهید

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بنابر وظیفه دفاع از حق و عدالت کارگری اخراج این گروه از خبرنگاران کارگری خبرگزاری ایلنا را محکوم کرده و خواستار بازگشت بکار فوری این کارگران رسانه ای می باشد. ….

به اخراج و فشار بر خبرنگاران کارگری پایان دهید

در حالیکه بیشترین تاوان بحران فساد اقتصادی مسئولان رده بالا را کارگران و تهی دستان پرداخت می کنند و این بحران آنچنان گسترده است که گفتگو درباره آن ترجیع بند مصاحبه های مقامات قضایی و پرسش همیشگی خبرنگاران و گزارشات خبری است. و همزمان وزارت کار با نهیب کارفرمایان از وظایف قانونی صیانت از نیروی کار عقب نشینی می کند و میلیون ها کارگر در طوفان گرانی و بیکاری و اخراج و دیگر سختی های کمرشکن زندگی صورت شان را با سیلی سرخ نگه می دارند خبردار می شویم؛ گروهی از خبرنگاران کارگری بعلت اینکه کمی از حقایق کارگری را بنابر تعهد شغلی خبرنگاری بازتاب داده اند مورد پیگرد و سپس اخراج قرار گرفته اند.

این گروه از خبرنگاران که خود در زمره کارگران ایران قرار دارند گناهی ندارند جز اینکه کمی از خط قرمزهای دستوری عبور کرده وبا احتیاط بعضی از اعتراضات کارگری را پوشش خبری داده اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بنابر وظیفه دفاع از حق و عدالت کارگری اخراج این گروه از خبرنگاران کارگری خبرگزاری ایلنا را محکوم کرده و خواستار بازگشت بکار فوری این کارگران رسانه ای می باشد. آقایان بدانند با پاک کردن صورت مسئله به هیچ عنوان مسئله حل نخواهد شد. مشکلات کارگران ایران با این کارهای نابخردانه و ناعادلانه حل نخواهد شد و فکر اساسی باید کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
http://vahedsyndica.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.