اطلاعیه ی کانون نویسندگان ایران: درباره ی مسدود شدن صفحه فیس بوک کانون

اعتراض به مسدود شدن صفحه فیس بوک کانون نویسندگان ایران ….
kanoone-nevisandegan

به اطلاع اعضا و دوستداران صفحه ی فیس بوک کانون نویسندگان ایران می رسانیم دستگاه امنیتی کشور نزدیک به دو ماه است که این صفحه را مسدود و از اختیار ادمین آن خارج کرده است.

ما ضمن محکوم کردن این اقدام که در ادامه ی یورش های پیشین به فعالیت های کانون انجام شده و معنایی جز دست اندازی به حداقل روزنه های آزادی بیان ندارد، از همگان می خواهیم از مراجعه به این ) Reportصفحه خودداری و در صورت تمایل، موضوع را به مدیریت فیس بوک گزارش (
کنند .

کانون نویسندگان ایران
دوم تیر ماه ۱۳۹۴

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.