ناظران سوئدی: تقلب گسترده در انتخابات ترکیه

ناظران سوئدی که برای نظارت بر انتخابات ترکیه حضور داشتند توسط مردان مسلح تهدید شدند. همچنین  تعدا دیگری از ناظران  سوئدی که در چندین  شعبه  رای گیری  حضور داشتند از تقلب گسترده حکایت می کنند. ….

رادیو سوئد:
سوئدی ها به دعوت حزب کردی HDP  برای نظارت بر انتخابات در استان Bingol حضور دارند .

جوئل نیلسون، یکی  از ناظران  تائید کرد که  سوئدی ها توسط افراد مسلح تهدید شده  و مجبور به ترک شعبه های انتخابات شدند. جوئل نیلسون افزود در یک شعبه انتخابات زنی گریان محل رای گیری را ترک کرد، زیرا اجازه نیافت به کاندید مورد نظرش رای بدهد.
همچنین آن مارگرت لیو از حزب چپ سوئد که برای نطارت بر انتخابات در ترکیه حضور دارد میگوید: تقلب بصورت  بسیار گسترده و آشکار صورت میگیرد . و قتی ما این تقلبات را گوشزد کردیم جو بسیار متشنج  و  تهدید آمیز شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.