سالی ۷۰ میلیون مترمربع چادر مشکی وارد می شود

دبیر انجمن نساجی ایران گفت: ظرفیت تولید چادر مشکی در کشور به ۱۰ میلیون مترمربع در سال می‌رسد و تولید هم حدود ۵ میلیون مترمربع و نیاز واقعی چادر مشکی در کشور حدود ۷۵ میلیون مترمربع است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی رئیسی‌زاده با اشاره به اینکه کمبود تولید چادر مشکی در کشور با واردات تأمین می‌شود، افزود: بخشی هم از طریق مسافران و زائران عتبات عالیات و حج وارد می‌شود، بقیه از طریق اسکله‌های غیرمجاز، مناطق آزاد و همچنین از طریق اظهار خلاف واقع در گمرکات وارد می‌شود.

به گفته رئیسی‌زاده ۶۰ تا ۶۵ میلیون مترمربع نیاز به واردات چادرمشکی در سال داریم و از نظر آماری شاید این ارقام رعایت می‌شد و محل دقیق احراز آن گمرکات است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.