امیر جواهری لنگرودی: با کاروان انسانی اعتراض سراسری سی ام مه ۲۰۱۵، برای آزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی – عقیدتی همصدا شویم!

فراخوان یاد شده تا به امروزدرسطح کشورهای سوئد ( استکهلم – گوتنبرگ ) – فنلاند (هلسینکی)– دانمارک (کپنهاک) – آلمان ( هامبورک – فرانکفورت ) – هلند ( لایدن – آمسترام ) – کانادا (ونکوور- تورنتو – مونترال ) – آمریکا( واشنگتن) – فرانسه (پاریس) **ازجانب فعالان احزاب – سازمان ها ونهادهای کارگری ونیروهای چپ وآزادیخواه پاسخ مثبت گرفته وهمه آنان در طی روزهای سی و سی و یکم ماه مه ۲۰۱۵حرکات اعتراضی سازمانیافته ای و توامانی را به اشکال مختلف برای افشاء این زندان بزرگ و فریاد آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی ایران برپا می دارند. ….

با کاروان انسانی اعتراض سراسری سی ام مه ۲۰۱۵،  برای آزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی – عقیدتی همصدا شویم!

امیر جواهری لنگرودی

ایرانیان آزادیخواه و برابری طلب
سرانجام نشست دوره ای شورای نمایندگان که امروز بیست حزب و سازمان و نیروی چپ و کمونیست را پوشش می دهد ، سازماندهی کارزارسراسری برای دفاع ازکارگران زندانی و زندانیان سیاسی وعقیدتی را درماه مه دردستورکار خود گذاشت.
دراین رابطه فراخوان هیئت هماهنگی شورای نمایندگان احزاب، سازمانها ونهادهای چپ وکمونیست که درتاریخ جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابربا ۱۵ مه ۲۰۱۵ درسایت شورای نمایندگان نشست احزاب  و سازمان ها انتشار پیداکرد* تا به امروز بازتاب مثبتی درسطح نیروهای شرکت کننده درون این نشست و بیرون آن توجه بخش هایی از ایرانیان آزادیخواه وبرابری طلب را درسطح کشورهای مختلف اروپا وآمریکا شمالی با خود جلب نمود .

درایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ، براساس آخرین آمارمنتشرشده رسمی، هم‌اکنون بیش از۲۱۰ هزار نفرزندانی هستند، در حالی که ظرفیت گنجایش زندان های فعلی  ۱۲۰هزارنفرذکر شده است. این میزان زندانی، موجب شده تا ایران درنزد مجامع جانبدار حقوق بشر،به عنوان یکی از رتبه‌ داران تعدد زندانی درجهان شناخته شود.  بدین لحاظ ایران یک جهنم واقعی و یک زندان بزرگ برای اکثریت شهروندان جامعه ما است.

کارزار سراسری سی مه ۲۰۱۵برای برقراری ارتباط فعال با شهروندان جامعه میزبان و تحکیم رابطه با فعالین اتحادیه ای و احزاب و سازمان ها و وسایل ارتباط جمعی در سطح کشورهای مختلف جهان خود را برای مدافعه ازسیه روزی مردمان جامعه مان درسطح برانگیختن افکار عمومی و همبستگی آنان با کارگران زندانی و خانواده های آنان و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی سازمان می دهد.

فراخوان یاد شده تا به امروزدرسطح کشورهای سوئد ( استکهلم – گوتنبرگ ) – فنلاند (هلسینکی)– دانمارک (کپنهاک) – آلمان ( هامبورک – فرانکفورت ) – هلند ( لایدن – آمسترام ) – کانادا (ونکوور- تورنتو – مونترال ) – آمریکا( واشنگتن) – فرانسه (پاریس) **ازجانب فعالان احزاب – سازمان ها ونهادهای کارگری ونیروهای چپ وآزادیخواه پاسخ مثبت گرفته وهمه آنان در طی روزهای سی و سی و یکم ماه مه ۲۰۱۵حرکات اعتراضی سازمانیافته ای و توامانی را به اشکال مختلف برای افشاء این زندان بزرگ و فریاد آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی ایران برپا می دارند.

برکسی پوشیده نیست که دستگیری فعالین شناخته شده همچون محمود صالحی عضو سندیکای خبازان سقز و عضو هیئت هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و عثمان اسماعیلی عضو کمیته دفاع از فعالین کارگری درشهر سقز در ۸ اردیبهشت، روزبعد نیروهای امنیتی سراغ پدرام نصرالهی عضو کمیته هماهنگی  در حالی که درمنزل دوستی مهمان بود ، ریختند و بازداشتش نمودند. همچنین دستگیری شبانه ابراهیم مددی و داود رضوی، ازاعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تماما برای جلوگیری ازتحرکات مستقل کارگران دراول ماه مه و پیشروی نمایشات دولتی خانه کارگر درکنار نیروهای امنیتی بوده است . دو تن ازدستگیرشدگان سندیکای شرکت واحد تهران وحومه ( مددی – رضوی) پس از ۲۲ روز حبس وبلاتکلیفی با قراروثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ و عثمان اسماعیلی نیز با وثیقه ۵۰ میلیونی از زندان آزاد شدند، اما محمود صالحی به گزارش همسرش همچنان در زندان سنندج هستند وبه جرم ناکرده دفاع از تشکل مستقل سراسری کارگران بازجویی پس بدهد و این درحالیستکه ازجهت جسمی به دلیل بازداشت وزندان شدن های مکرری که طی سال های اخیر دچارشد، بیماربوده  ودارو مصرف می نماید. همسروفرزندان اش نگران وضعیت او هستند. با اینهمه طبق ادعای رئیس زندان سنندج تا پایان  خرداد ماه نیز زندان ایشان تمدید شده است.

بعد از اول ماه مه و در اوج اعتصاب نزدیک یکماهه کارخانه لوله و نورد صفا ، دستگیری شاهپور احسانی راد به جرم دفاع از اعتصاب کارگران لوله نورد صفا، جعفر عظیم زاده که برای پیگیری وضعیت اوبه همراه همسرشاهپوراحسانی به زندان ساوه مراجعه می نمایند، بجای پاسخ گرفتن ، جعفرعظیم زاده را نیز بازداشت می نمایند.
این حملات و تهاجم نظام به کارگران در مقابل پیشروی و اعتراضات کارگران به اشکال مختلفی دنبال می گردد. اعتراضات سازمانیافته معلمان کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت امسال نیز احضار ها ، بازداشت و تهدید فعالین معلم و سازمانگران این حرکت بزرگ را با خود به همراه داشت. دراین میان علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان را بازداشت کردند و بعد تر اکبرباغانی رئیس کانون صنفی معلمان ایران را به دادسرای اوین احضاروازهمانجا برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر منتقل نمودند.

برپایه آخرین اطلاعیه کانون نویسندگان ایران  آمده است ؛ پس از احضار و بازجویی از بکتاش آبتین و رضاخندان(مهابادی) اعضای هئیت دبیران کانون نویسندگان ایران، اخیرا نیز کیوان باژن نویسنده و عضو کانون به دفترمرکزی وزارت اطلاعات احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
به این مجموعه باید خبرهجوم ماموران امنیتی به خانه نرگس محمدی و بازداشت دوباره وی را افزود . این فعال زن روز یکشنبه  ۱۳اردیبهشت ماه در شعبه۱۵ دادگاه انقلاب حاضر شد. «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت درلگام‌ (کارزار لغو گام به گام اعدام در ایران)» اتهاماتی بودند که در این جلسه توسط مدعی‌العموم علیه او مطرح شدند. در این جلسه اما به این اتهامات رسیدگی نشد. … وکلای وی علیرغم مراجعه مکرر به دادگاه، اجازه‌ی مطالعه پرونده موکل‌شان به آن‌ها داده نشده است، آنها به این حکم اعتراض کردند. به این ترتیب رسیدگی به اتهامات نرگس محمدی به جلسه بعدی دادگاه موکول شد.

وکیل شجاع ایرانی ، سید محمد سیف زاده ، به جرم پای بندی به سوگند وکالت اش ، همچنان در زندان به سر می برد و نسرین ستوده این وکیل جسور و شجاع در بیرون زندان و در زندان بزرگتری برای حق کار و وکالت و حقوق دگراندیشان دراعتصاب خیابانی به پای وزارت دادگستری که داد کسی را نمی ستاند ، بسرمی برد. معلوم نیست این همه بیداد در کشور ایران تا  به کجا می رود ؟

درکناراین فشارها به تمامی نیروی رنج وکارجامعه ،باید حلقه دستگیر شدگان اعم ازفعالین زندانی کارگر و زندانیان سیاسی – عقیدتی پیشین را که طی سال ها و ماهها بلاتکلیف در زندان های پرشمار کشور بسر می برند را به این فهرست افزود:
شاهرخ زمانی ومحمد جراحی ازاعضاء« کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری» و از فعالان کارگری شناخته‌ شده ایران، ازچهارسال پیش به این سو درزندان بسر می‌برند و بارها مورد اذیت و آزار و تبعید قرار گرفته‌اند. بهنام ابراهیم‌زاده، از فعالین حقوق کودکان خیابانی و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری سالها درزندان و تبعید از این زندان به آن زندان است و ضمن گذراندن دوران محکومیت، بارها دوباره دادگاهی و محکومیت اش طولانی تر شده است. رضا شهابی، که محکومیت پنج ساله را سپری می کند ، در حال حاضر به علت جراحی و بدتر شدن شرایط جسمی‌اش در اثر بدرفتاری‌هایی که در زندان متحمل شده بود، در مرخصی استعلاجی با قید و شرط بسر می‌برد. رسول بداقی، عضو کانون صنفی معلمان تهران، در شهریور۸۸ دستگیر و به بند ۲۰۹ اوین انتقال یافت و سپس شش سال حبس محکوم شد. این اواخر زمانی که رسول بداقی درانفرادی بود منزلش مورد تفتیش قرارگرفت وهمسر و دخترش به شعبه ششم بازپرسی اوین احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند .

چندی پیش یدالله صمدی دبیر و اقبال شبانی‌(عمر)، بازرس انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه درابتداء بهمن۹۳ به اتهام «اخلال در نظم» در دادگاه انقلاب و جزایی سنندج محاکمه شده و به تحمل۵ ماه حبس تعزیری و۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند. محکومیت این دو فعال کارگری به ۵سال حبس تعلیقی تبدیل شده است. چندی پیش ازهمین نوع اتهامات بی پایه وبی دروپیکر،توسط دادگستری اردکان درهمکاری با کارفرما ،۵ کارگر معدن چادرملو را به اتهام «اخلال درنظم وجلوگیری ازاحقاق حق دیگران» به یک سال حبس تعزیری وشلاق محکوم کردند. اما با توجه به سن بالای کارگران ، حکم شلاق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل و حکم یک سال حبس تعزیری به ۵ سال حبس تعلیقی تغییر پیدا کرده است. درتاریخ نهم اردیبهشت ماه، سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، طی گزارشی از بازداشت ده‌ها نفر ازفعالان سیاسی دراستان خوزستان به وسیله نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران، ابراز نگرانی نمود .

نگار حائری، فعال مدنی و مشاور حقوقی، دراردیبهشت ماه ، از بند زنان زندان اوین جهت بازجویی به سلول‌های انفرادی زندان اوین منتقل شد.از اتهامات و دلایل بازداشت این فعال مدنی هنوز هیچ اطلاع جدیدی در دسترس نیست و مسئولین قضایی نیز در این رابطه به خانواده وی چیزی نگفته‌اند.
همچنین باید ازآرام و فواد زندی از اعضاء کمیته هماهنگی که از هفته آخر فروردین توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شدند که با گذشت چهل روز از دستگیری آنان خبری از سرنوشت آنان دردست نیستف یاد کرد . رضا امجدی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی به شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند و بعد از چندی با وثیقه پنجاه میلیون تومانی آزادشد. دستگیری آقایان محمد مولانایی، یوسف آبخرابات ، واحد سیده از اعضاءکمیته هماهنگی شهرستان مهاباد ، افشین ندیمی ، مهرداد صبوری ، ریبوار عبداللهی، قاسم و ابراهیم مصطفی پور و محمد کریمی، جمیل محمدی، فرزاد مرادی نیا و…، همه و همه  در کنار بیشمارفعالان گمنام  دیگری که در لیست زندانیان کارگری و زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند، باید یاد نمود.

برای سردادن یک اعتراض وسیع و عظیم ، کارزار سراسری فراخوانده شده توسط « هیت هماهنگی شورای نمایندگان ، احزاب ،سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست » همه شما انسان های آزادیخواه و برابری طلب را مخاطب قرارداده و فرامی خواند تا به هرطریق ممکنی با این حرکات اعتراضی در سطح کشورهای مختلف همراه گردید .  وبا شرک فعال دراین سلسله کارزارها به مثابه فریاد رسای فعالین کارگری دربند و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی  از هیچ تلاشی برای آزادی  بی قید و شرط و فوری همه آن ها دریغ نورزند.

زمان و مکان این اعتراضات به شرح زیر به اطلاع تان میرسد:

سوئد:
استکهلم :تاریخ سی ام مه ، در میدان مدبوریارپلاتسن ساعت ۱۳ تا ۱۵ در تظاهراتی ایستاده
گوتنبرگ : تاریخ سی ام مه ، در برابر دفتر روزنامه یوتبری پستن ، ساعت ۱۳ تا ۱۵ در آکسیون ایستاده

فنلاند :
هلسینکی : تاریخ سی ام مه ،  ساعت ۱۳ تا ۱۵ در میدان سه آهنگر در هلسینکی

دانمارک :
کپنهاک :  جلسه بحث و گفت و شنود زمان:
۳۰  ماه مه   ۲۰۱۵ از ساعت ۱۵ تا ۱۸بعد از ظهر
مکان:
Solidaritetsbutikken
Griffenfeldsgade 41
2200 København N

آلمان :
فرانکفورت : آکسیون اعتراضی در تاریخ شنبه ۳۰ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۵ تا ۱۷
مکان: Hauptwache, Frankfurt am Main
هامبورگ : متینگ اعتراضی شنبه  ساعت ۱۲ تا ۱۴
Ort:Ida-Ehre-Platz, gegenüber Karstadt Mönckebergstr

هلند :
لایدن: آکسیون اعتراضی
زمان: شنبه ۳۰ ماه مه ۲۰۱۵،  از ساعت ۱۳ تا ۱۶
مکان: Lange  Mare     cetrum Leiden
آمستردام: آکسیون اعتراضی
زمان: ۳۱ ماه مه ۲۰۱۵، از ساعت ۱۳ تا ۱۶
مکان: Berusplein

فرانسه:
پاریس : فراخوان به تظاهرات ایستاده  ؛ زمان: شنبه ۳۰ ماه مه ۲۰۱۵ از ساعت ۱۸ الی ۲۰
مکان: میدان باستیل، ابتدای بلوار بوردون
Bd Bourdon

کانادا :
ونکوور: آکسیون اعتراضی
زمان : شنبه ۳۰ مه ۲۰۱۵ از ساعت چهار تا پنج و نیم بعدازظهر
مکان : روبروی آرت گالری واقع در داون تاون ونکوور ، تقاطع خیابانهای رابسون و هورنبی
تورنتو :  آکسیون اعتراضی شنبه ۳۰ ماه مه ساعت ۵ تا ۷ بعد از ظهر در یانگ و دانداس
مونترال : آکسیون اعتراضی شنبه سی ام مه ساعت ۳ تا ۵ عصر
مکان : فلیپ اسکوئرتقاطع یابان سن کاترین و یونیون

آمریکا :
واشنگتن : ایجاد تابلوی نقاشی در حمایت از ازادی زندانیان سیاسی
زمان : شنبه سی مه ساعت ۶ تا ۸ شب
مکان : DuPnt Circle- Washington DC
*

http://shooraye-chap.org
**
https://rahekargarnews.wordpress.com/2015/05/27/gile-389

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.