بیانیه اعتراضی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در مورد تیتر یک نشریه مهرنامه

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران اعتراض خود را به تیتر روی جلد نشریه مهرنامه شماره ۴۱ (اردیبهشت ۱٣۹۴) در مورد «بیژن جزنی» با عنوان «روشنفکران تروریست» ابراز می‌کند و خواهان برخورد بی‌طرفانه، صادقانه و دارای اخلاق روزنامه‌نگاری حرفه ای از سوی این نشریه است. ….

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران به‌عنوان یک تشکل صنفی مستقل از نهادهای دولتی، خود را موظف می‌داند در برابر برخی روندهای موجود در رسانه‌ها، از رویکرد اخلاق روزنامه‌نگاری حرفه‌ای واکنش نشان داده و موضع‌گیری کند.
از این منظر و بدون در نظر گرفتن هرگونه جانبداری سیاسی و ایدئولوژیک خاص، اعتراض خود را به تیتر روی جلد نشریه مهرنامه شماره ۴۱ (اردیبهشت ۱٣۹۴) در مورد «بیژن جزنی» با عنوان «روشنفکران تروریست» ابراز می‌کند و خواهان برخورد بی‌طرفانه، صادقانه و دارای اخلاق روزنامه‌نگاری حرفه ای از سوی این نشریه است.

نشریه مهرنامه در مانیفست ابتدایی خود می‌نویسد: «مهرنامه از هیچ ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی جانبداری نمی‌کند و طرفدار هیچ جناح سیاسی یا فکری نیست» و لذا ملزم است با برخوردی صادقانه و حرفه‌ای به آن چه مدعی است، عمل کند.
این در حالی است که در شماره‌های مختلف این نشریه و به‌طور مشخص در شماره اردیبهشت ۱٣۹۴، تیتر اصلی که برای آن انتخاب شده است کاملاً مغرضانه، یکسویه و فاقد هرگونه بی‌طرفی مورد ادعا و همچنین عاری از اخلاق روزنامه‌نگاری حرفه‌ای است.
بدیهی است تداوم این‌گونه عملکردها، تنها نتایج نهایی‌اش ارایه اطلاعات نادرست به افکار عمومی جوان و دارای اطلاعات تاریخی محدود و مخدوش و از بین رفتن اعتماد افکار عمومی آگاه نسبت به جامعه روزنامه‌نگاری است.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران بر این باور است که برآیند نتایج مذکور را نمی‌توان به سود جامعه رسانه‌ای و رشد آگاهی افکار عمومی در راستای عبرت‌آموزی، ارزیابی نقادانه و سازنده از گذشته و برنامه‌ریزی برای یک آینده بهتر دانست.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران
خرداد ۱٣۹۴

………………………………………
منبع: صفحه فیس بوک “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران”

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.