سعید پور حیدر در زندان گوهر دشت به اغما رفت

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی:
سعید پور حیدر که به اتهام فعالیت در فضای مجازی دستگیر و زندانی شده است حدود ۲ ماه قبل از زندان اوین به زندان گوهر دشت تبعید شد، که در اندرز گاه یک سالن دو نگهداری می شود و به دلیل شکنجه، اذیت و آزار های ادامه دار و به دلیل عدم روشن کردن تکلیف او و هم چنین ندادنش به سالن سیاسی ۲۷ روز است دست به اعتصاب غذا زده است که امروز ۲/۳/۱۳۹۴ ساعت ۳ بعد از ظهر به علت ضعف و ناتوانی بر اثر اعتصاب غذا دچار بی هوشی گردیده است.

لازم است برای نجات جان او خانواده اش و دیگر فعالین دست بکار شوند و اجازه ندهند جمهوری اسلامی جنایت کار در بی خبری و بی سر و صدا زندانیان را بکشد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.