۷۰ درصد سوغات مشهد چینی است

معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت:۷۰ درصد سوغات کنونی این استان را محصولات ساخت کشور چین تشکیل می دهند. ….

محمدحسن واحدی روز چهارشنبه در نشست ‘کارگروه شورای عالی راهبردی کمیته مبدا تا مبدا’ در مشهد افزود: سالانه در خراسان رضوی پنج هزار میلیارد ریال سوغاتی توسط زائرین و مسافرین خریداری می شود.

وی گفت: ۷۰ درصد سوغاتیهای خریداری شده محصولات کشور چین هستند لذا اقتصاد زیارت، رفتار و امنیت زیارت باید تقویت شود. وی در ادامه با اشاره به ورود روزانه ۸۰ رام قطار، ۸۰ پرواز و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس به مشهد گفت: باید در مبادی ورودی این شهر خطوط قرمز حریم رضوی برای زائرین تعریف و تبیین گردد تا حرمت مشهد حفظ شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.