سن اعتیاد به ۱۱ سال رسید

دیر کل بهزیستی استان فارس گفت: در حال حاضر سن اعتیاد به۱۱سالگی، رشد منفی ازدواج به سن ۳۲ سالگی و رویکرد مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی تبدیل شده است. ….

به گزارش پانا دکترمرتضی موسوی در همایش پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی گفت: تحولات دو دهه اخیر در بحث اجتماعی ،رشد سریع علم و تکنولوژی و دست یابی انسان ها به آمار ،اطلاعات، رفاه جوامع مختلف، رشد سریع فضای مجازی از یک سو و از سوی دیگرعدم وجود برنامه ریزی مستمر در کشور باعث گردیده است تا کشور در معرض جدی آسیب های اجتماعی قرار بگیرد.

مدیر کل بهزیستی استان فارس گفت: در استان فارس در دهه گذشته به لحاظ تغییرات آب و هوایی، طبقات اجتماعی از منظر فقر و بیکاری باعث شده است که سیر مهاجرت ها از سایر استان های دیگر پیش رونده تر باشد و این مسئله باعث بروز بیشتر آسیب های اجتماعی شده است. موسوی گفت: این در حالی است که همچنین استان فارس در مسیر یکی از محورهای ترانزیت مواد مخدر قرار گرفته است که این عوامل سبب شده است تا سازمان بهزیستی بعنوان یک دستگاه متولی اجتماعی دولتی احساس مسئولیت و وظیفه نماید.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر سن اعتیاد به ۱۱ سالگی و رویکرد مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی تبدیل شده است که تمامی این موارد می طلبد که مسئولان کشوری با یک دید واقع بینانه و بدون گذاشتن سرپوش بر روی آنها این مسائل را بطور جدی پیگیری و از بروز افزایش آن جلوگیری کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.