مرگ بیش از ۷۲ نفر در کارخانه تولید کفش و دمپایی در فیلیپین

مرگ بیش از ۷۲ نفر در کارخانه تولید کفش و دمپایی در منطقه والنزوئلا در مانیل، پایتخت فیلیپین.

گفته می شوذ که که حریق در اثر جرقه های دستگاه جوشکاری ایجاد شده است. تعداد زیادی از قربانیان در طبقه دوم کارخانه گیر کرده و امکان خروج نداشته اند. پنجره های کارخانه با میله های فلزی مسدود بوده که حتی یک گربه هم نمی توانسته از آن عبور کند.

به گفته برخی از مردم عزادار که بستگان خود را از دست داده اند، هیچگاه موازین ایمنی در کارخانه رعایت نشده است. عدم وجود استانداردهای ایمنی در فیلیپین امری است عادی، به بخصوص در مناطق کارگرنشین و فقیر. طبق اظهار یک کارگر، در پنج سال گذشته آنها حتی یک مورد تمرین آتش سوزی در این کارخانه نداشته اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.