اعتصاب کارگران قطار شهری اهواز به روز نهم رسید

با گذشت ۹ روز از اعتصاب صنفی کارگران قطار شهری اهواز، هنوز خواسته این کارگران مبنی بر دریافت سه ماه حقوق معوقه‌شان محقق نشده است. ….

اعتصاب کارگران قطار شهری اهواز به روز نهم رسید

ایلنا:
بیش از ۶۰۰ کارگر تحت مسئولیت شرکت کیسون، پیمانکار پروژه قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه از ششم اردیبهشت ماه دست از کار کشیده‌اند. با وجود آنکه با احتساب امروز (۱۵ اردیبهشت) ۹ روز از اعتصاب کارگران و تعطیلی کارگاه‌های قطار شهری می‌گذرد، تاکنون برای حل مشکل این کارگران اقدام عملی صورت نگرفته است.

به گفته یکی از کارگران معترض، هر روز حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ کارگر پیمانی در اعتراض به دریافت نکردن حقوق طی ۴ ماه گذشته مقابل کارگاه مرکزی این پروژه عمرانی تجمع می‌کنند. همزمان با کارگران معترض سایر همکارانمان نیز در بخشهای ترانسفور، تعمیرات، عملیات خاکی و اجرا، فعالیت شغلی خود را متوقف کرده‌اند.
وی همچنین تصریح کرد: در سومین روز از اعتراض کارگران (۸ اردیبهشت) یک ماه حقوق آذر ۹۳ پرداخت شد و این در حالی است که این کارگران برای بازگشت به کار، هنوز بر خواسته خود که دریافت دستمزد معوقه‌شان است تاکید می‌کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.