اعلام حمایت از فعالیت های سندیکایی در ایران از سوی بیش از ۲۰ سندیکای کارگری

بیانیه مشترک سندیکاهای جهان که ده ها میلیون سندیکالیست را نمایندگی می کنند خطاب به حسن روحانی به افت دائمی وضعیت معیشتی زحمتکشان در دو سال گذشته اشاره می نماید. …. (دنباله…)

۱۹ فعال سیاسی و مدنی کُرد در هاله‌ای از ابهام قرار دارند

با گذشت نزدیک به دو هفته‌ی از بازداشت‌های جداگانه‌ی حدود ۱۹ نفر از فعالین مدنی، سیاسی و کارگری در مناطق کُردنشین، اما تاکنون این فعالین کُرد در وضعیت مبهمی به سر می‌بردند. …. (دنباله…)

به احضار و بازجویی از دبیران کانون نویسندگان ایران پایان دهید!

ده ها تن از فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور با امضای نامه ی سرگشاده ای به احضار و بازجویی اعضای کانون نویسندگان ایران اعتراض کرده و خواهان پایان دادن به فشارها شده اند …. (دنباله…)

مصاحبه سایت عصر آنارشیسم با فواد بریتان عضو شورای رهبری کودار

در تاریخ ۱۵ اردیبشهت ۱۳۹۳(۵ مه ۲۰۱۴) طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کوهستان قندیل، «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان، KODAR » اعلام موجودیت نمود. کودار «کنفدرالیسم دموکراتیک» را راه حل نهایی و اساسی مسئله کرد در ایران دانسته و این سیستم را برای سایر «خلقها»ی ایران نیز مناسب میداند. «کودار» خود را نه یک حزب و سازمان سیاسی، بلکه یک نظام و سیستم دموکراتیک میداند. …. (دنباله…)