سرکوب کارگران در برابر وزارت کار!

در ادامه ی موج بازداشت و یورش حکومت اسلامی به فعالین کارگری، صبح امروز پنجشنبه رژیم ضد کارگر ِ اسلامی به اجتماع کارگران در برابر وزارت کار حمله برد. ….
اخبار روز:
یک کارگر و شاهد عینی رخداد های امروز در برابر ساختمان وزارت کار در گزارشی که برای اخبار روز ارسال کرده نوشته است:

سرکوبگران حکومت شامل، اراذل و اوباش ِ شخصی پوش؛ موتور سواران یگان ویژه و نیروی انتظامی مانع از تجمع و بیان خواست های بر حق کارگران در برابر ساختمان وزارت کار اسلامی شدند.
در حالیکه برای حفظ ظاهر، خودرو نیروهای سرکوبگر با لباس فرم، به تعداد کمی در میعادگاه کارگران رویت می شدند، قمه کشان شخصی پوش تمامی محوطه بلوار آزادی و پیاده روهای شمال و جنوب آن، همچنین پُـل مسقف ِ عابر پیاده ِ مشرف به وزارت کار را قُـرق کرده بودند.

نیروهای سرکوب رسمی و لباس شخصی ها، به همراه انواع موتورها و خودروهایشان دور از چشم رهگذرانِ سواره و پیاده که مبادا متوجه جَــو شدید ِ امنیتی شوند، درتمامی کوچه های روبرو و جنب وزارتخانه مذکور مستقر شده بودند. بانک های مسکن، دی، کارآفرین و … واقع در این منطقه، آب سردکن ها و دستشویی های خود را در اختیار سرکوبگران گذاشته بودند.

همینکه تعدادی از کارگران قصد تجمع داشتند مزدوران ضد ِ کارگر همچون مور و ملخ بر سرشان ریختند و حدود هفت تن از رهبران ِ آنها را با زور به کوچه حافظ جنب وزارت خانه کار بردند. در این کوچه، مزدوران رژیم بعد از احاطه و تصویر برداری از کارگران بازداشتی آنها را سوار بر یک دستگاه خودرو ون سفید رنگ نموده و با خود بردند.  در انتهای این گزارش آمده است: فردا جمعه روز جهانی کارگر، شاهد نمایشی دگر از همبستگی و اتحاد کارگران ِ رزمنده و طرح خواست های بر حق کارگران خواهیم بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.