بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه اراک در همبستگی با کارگران

جای آن دارد که همه مردم در هر قشری که هستند این روز را به پاس تمامی زحماتی که کارگران میهنمان متحمل میشوند گرامی بدارند و با شرکت در تجمع و اعتراض کارگران عزیزمان از آنها حمایت و همبستگی خود را اعلام دارند. ….

بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه اراک در همبستگی با کارگران

دانشجویان دانشگاه اراک در آستانه روز جهانی کارگر همبستگی خود را با کارگران زحمتکش ایران طی بیانیه ای اعلام کردند. در این بیانیه آمده است:
«ما دانشجویان دانشگاه اراک از تجمع کارگران در روز جهانی کارگر حمایت میکنیم . کارگران میهنمان در حاکمیت ولایت فقیه همواره از فقیرترین و محروم ترین قشر جامعه بوده و با کار کمرشکن و طاقت فرسا همواره در زیر خط فقر زندگی کرده اند و بیشترین فشارها را تحمل کرده و می کنند. در نظامی که حتی نان را از سفره کارگران ربوده و با چپاول و اختلاس فقط جیب کارگزاران و همپالگی های خود را پر کرده جای آن دارد که همه مردم در هر قشری که هستند این روز را به پاس تمامی زحماتی که کارگران میهنمان متحمل میشوند گرامی بدارند و با شرکت در تجمع و اعتراض کارگران عزیزمان از آنها حمایت و همبستگی خود را اعلام دارند .

جمعی از دانشجویان دانشگاه اراک
اردیبهشت ۱۳۹۴

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.