ابراهیم مددی و داود رضوی بازداشت شدند

ابراهیم مددی و داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شب گذشته (ساعت ۱۲ ) در منزلشان بازداشت شدند. ….

ابراهیم مددی و داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شب گذشته (ساعت ۱۲ ) در منزلشان بازداشت شدند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک بازداشت غیر قانونی ایشان را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد می باشد.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۹ اردی بهشت ۹۴

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.