پیام مدیریت کانتون کوبانی به مناسبت روز جهانی کارگر

درودهای گرم ما کارگران و زحمتکشان کانتون کوبانی، شهر مقاومت انقلابی، در ۱ می، روز گرامیداشت مبارزات و مقاومت کارگران در مقابل ظلم و سرکوب و استثمار را .پذیرا باشید ….

رفقای کارگر! تشکل‌ها! سندیکاها! و اتحادیه‌های کارگری!
درودهای گرم ما کارگران و زحمتکشان کانتون کوبانی، شهر مقاومت انقلابی، در ۱ می، روز گرامیداشت مبارزات و مقاومت کارگران در مقابل ظلم و سرکوب و استثمار را .پذیرا باشید

پیام مدیریت کانتون کوبانی به مناسبت روز جهانی کارگر

انقلاب خلق‌های روژئاوا، نقطه عزیمتی تاریخی در مبارزات کارگران و ستم‌کشان خاورمیانه و جهان برای بازپس‌گیری اقتدار سیاسی و انقلاب زنان, جوانان، کارگران و زحمتکشان برای بنیان نهادن نظمی نوین بر مبنای انتقال قدرت به مردم به عنوان صاحبان اصلی آن بود. همچنان که مقاومت کوبانی در برابر تروریست‌های داعش و حامیان بین‌المللی آن، نه تنها مقاومت ما برای حفظ شرافت و حیات انسانی مردممان, که مقاومت زحمتکشان برای حفظ دستاوردهای انقلاب و سیستم خودمدیریتی دموکراتیک است، که بر اساس حذف نهادهای سلسله‌مراتبی و بر مبنای دموکراسی رادیکال شکل گرفته است.

اکنون با نبرد دلاورانه‌ی رفقای ما در یگان‌های مدافع خلق و یگان‌های مدافع زن، تروریست‌ها از شهر رانده شده‌اند اما حملات آنها به حومه‌ی شهر و انسداد جاده‌های کانتون همچنان ادامه دارد. مقاومت ما اکنون وارد مرحله‌ی سخت‌تری می‌شود و آن، مرحله‌ی بازگرداندن حیات اجتماعی، زیر فشار حملات و محاصره‌ی اقتصادی و لجستیکی، به کوبانی است که بر اثر حملات مداوم تروریست‌ها بیش از هشتاد درصد بناها و زیرساخت‌های حیاتی آن به ویرانه تبدیل شده است.

تاریخ مبارزات کارگران و ستمدیدگان به ما نشان می‌دهد که همبستکی کارگران مرزهای جغرافیای نمی‌شناسد و ما مقاومتمان در برابر تروریسم افسارگسیخته و حامیان بین‌المللی آن را به نمایندگی از تمام انسان‌های جهان می‌دانیم. ما بر این باوریم همانطور که انقلاب، به مثابه برهم زدن بنیان سلطه و بنا نهادن جهانی نوین متضمن احترام و آزادی و برابری برای انسان‌ها، امری پراتیک و نیازمند مبارزه و مقاومت سرسختانه است، همبستگی جهانی کارگران نیز ضرورتی تاریخی و عرصه‌ای مادی برای کنش‌گری در دفاع از دستاوردهای طبقاتی و مبارزه‌ی دوشادوش با سلطه و سرکوب سرمایه‌داری است.

ما کارگران و زحمتکشان و مدیریت کانتون دموکراتیک کوبانی، ضمن گرامیداشت مبارزات آزادیخواهانه و برابری‌طلبانه‌ی ستمدیدگان جهان، و قدردانی از حمایت و اعلام همبستگی شما با مقاومت کوبانی در برابر هجوم تروریست‌ها، از رفقای کارگر، تشکل‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری دعوت می‌کنیم که در این موقعیت ویژه‌ی تاریخی، با ورود به عرصه‌ی پراتیک همبستگی با انقلاب روژئاوا و مقاومت کوبانی در حفظ دستاوردهای تاریخی انقلاب همراه ما باشید.

زنده باد مبارزات آزادیخواهانه‌ی خلق‌های جهان!
زنده‌باد همبستگی بین‌المللی کارگران جهان!

مدیریت کانتون کوبانی
https://1stmayforkobani.wordpress.com/2015/04/22/hallo-welt

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.