کشف یک‌میلیون مدرک ‌تحصیلی جعلی


عصر ایران:
علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفته: در سال گذشته دو مورد مدارکی که آماده توزیع بود، کشف شد که از هر کدام ۵۰۰ هزار مدرک تحصیلی جعلی شناسایی و منهدم شد.

در هر حال حاضر ممکن است مدارک تحصیلی مثل سایر مدارکی که دارای ارزش و اعتبار هستند، جعل شود و این یک امر واقعی است و مثل سایر دستگاه‌ها، زیر نظر وزارت کشور، آموزش و پرورش ستادی را به نام «ستاد پیشگیری و مبارزه با جعل اسناد» را تشکیل داده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.