«پول کثیف» و سیاست‌ورزی در ایران

مدتهاست در ایران از دولت تا تعدادی از نمایندگان مجلس از شیوع و گستردگی همه‌جانبه «پول کثیف» در بازی‌های سیاسی و عرصه اقتصادی سخن می‌گویند. اصطلاحی که درباره ثروت‌های عظیم بادآورده بر اثر رانت و روابط سیاسی فاسد به کار می‌رود. …. (دنباله…)

ایران از نظر سانسور رسانه‌ها مقام هفتم را در جهان دارد

کمیته حمایت از روزنامه نگاران (سی پی جی) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است ایران از نظر سانسور رسانه‌ها و اعمال محدودیت علیه روزنامه نگاران، در دنیا مقام هفتم را دارد. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: موج جدید اعدام‌ها توسط حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام اسلامی ایران

به نظر می‌رسد که تبه‌کاران و آدمش‌کشان حکومت اسلامی ایران، موج جدیدی از اعدام زندانیان سیاسی را در دستور اقدامات جنایت‌کارنه خود قرار داده‌اند. …. (دنباله…)

ماریو سوزا: تاریخ تجارت برده از آفریقا به اروپا

در آغاز دهه ۶۰ توسط نویسنده گانى از قاره هاى مختلف جهان انتشار کتبى در مورد تاریخ آفریقا و رابطه میان اروپا/آفریقا آغاز شد· آنها بر پیش داروریهاى قدیمى نژاد پرستى غلبه و تصویر جدیدى از قاره بزرگ آفریقا و مردم آن ارائه نمودند· نویسنده گانى مانند باسیل دیویدسون٬ چارکز آر. باکستر٬ والتر رونى٬ خوزه کاپلا و دیگران در آنزمان براى اولین بار حقایق پنهان در پشت تجارت برده و کلنیالیسم را در اختیار عموم قرار دادند· با اینحال٬ علیرغم گذشت ۲۰ سال از انتشار اغلب این کتب٬ دانش در مورد این موضوع با گذشت زمان تحلیل رفته است·
این جزوه بر آنست که از این کتب و شمارى از تحقیقات دیگر توضیحاتى را در مورد تجارت برده در آفریقا٬ بزرگترین مهاجرت دسته جمعى در تاریخ بشرى٬ ارائه دهد و خواننده گان را به کسب دانش بیشتر در این باب ترغیب نماید· …. (دنباله…)

۷ سال زندان برای یک ایرانی در اسرائیل به اتهام جاسوسی

دادگاه اسرائیل یک ایرانی – بلژیکی را با ادعای جاسوسی از اسرائیل برای تهران به ۷ سال زندان محکوم کرد. …. (دنباله…)

ادامه اعتراض کارگران فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه به تعویق سه ماهه دستمزد

منابع خبری ایلنا در فازهای ۲۰ و ۲۱ منطقه ویژه عسلویه از ادامه اعتراضات صنفی کارگران پیمانکاری شرکت جهان پارس خبر می‌دهند. …. (دنباله…)