اعتراض کارگران، واگذاری نیروگاه تبریز به بخش خصوصی را موقتا به تاخیر انداخت

منابع کارگری می‌گویند واگذاری نیروگاه تبریز در پی تجمع اعتراضی روز گذشته کارگران این مجتمع صنعتی به مدت دو هفته به تعویق افتاده است. ….

ایلنا:
به گزارش خبرنگار ایلنا، نماینده وزیر نیرو در پی تجمع دیروز کارگران نیروگاه تبریز مقابل ساختمان برق منطقه‌ای این شهر دستور داد که خصوصی سازی این مجتمع صنعتی به مدت دو هفته به تعویق بیافتد.

روز گذشته قرار بود که قرارداد واگذاری بیش از ۶۰ درصد از سهام نیروگاه تبریز در ساختمان برق منطقه‌ای امضاء شود. کارگران معترض نگران تهدید امنیت شغلی و کاهش حقوق و مزایا در پی خصوصی سازی این مجتمع صنعتی هستند.
بر اساس این گزارش، نماینده وزیر نیرو دستور داده که در قرارداد واگذاری نیروگاه تبریز شرایطی دیده شود تا امنیت شغلی و حقوق و مزایای کارگران حفظ شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.