علی صدارت: سرنوشت ما را چه کسی رقم می‌زند؟ شاخۀ چهارم خلاء را قدرت پر می‌کند

خالی ماندن عرصۀ زمامداری کشور توسط مردم و پر شدن این خلاء توسط قدرت‌مداران، و انباشته شدن و تمرکز قدرت، امری قدیم است. در کشاکش بین قدرت و مردم برای پرکردن این عرصه،  در طی قرون و اعصار، گاهی این و گاه آن دیگر در این میدان حضور بیشتری از خود نشان داده‌اند و سرنوشت توسط حاضرین در صحنه رقم زده شده است. …. (دنباله…)

لیست اسامی و شرح وضعیت ۶۲ زن زندانی در جمهوری اسلامی ایران – فوریه ۲۰۱۵

بررسی آماری لیست زندان زندانی در پایان بهمن سال ۹۳، حاکی از آن است که ۶۲ زندانی عقیدتی و سیاسی زن در ۱۴ زندان در شهرهای مختلف ایران محبوس هستند که در این میان شهروندان بهایی با ۲۰ زندانی ، و زندان اوین با نگهداری از ۲۶ زندانی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند. از وضعیت و محل بازداشت هفت زندانی این لیست اطلاع دقیقی در دست نیست  و ۱۲ زندانی دیگر این لیست نیز بصورت بلاتکلیف در حبس غیرقانونی به سر می برند. …. (دنباله…)