فاجعه زیست محیطی در خوزستان / رهاسازی مایعات سمی در اطراف شهرها و روستاها

برخی شرکت های صنعتی در خوزستان پساب ها و مایعات سمی و آلوده خود را در گودال هایی در اطراف شهرها و روستاها می ریزند. ….

روشنگری:
مشاهدات خبرنگار عصر ایران نشان می دهد برخی شرکت های صنعتی در خوزستان پساب های و مایعات سمی خود را به صورت خطرناک و آسیب زایی دفع می کنند.

این شرکت ها مایعات و پساب های سمی و آلوده خود را با استفاده از تانکر به دشت ها و بیابان ها اطراف شهرها و روستاها می برند و در گودال های از پیش حفر شده رها می کنند.
این گودال ها از پیش توسط شرکت های پیمانکاری حفر می شوند.

رهاسازی این مایع های سمی و آلوده و پساب های صنعتی باعث شده زمین مناطق اطراف، آب های زیرزمینی، رودخانه ها و چشمه های نزدیک نیز آلوده شوند.

یک منبع آگاه دیگر نیز در گفتگو با خبرنگار عصر ایران گفت: شرکت های پیمانکاری در برخی ماه های سال به هنگام روان شدن رودخانه های فصلی، با استفاده از پمپ، پسآب های آلوده را از این گودال ها به رودخانه های فصلی منتقل می کنند. این منبع آگاه اضافه کرد: این اقدام باعث آلودگی سمی زمین های زراعی، رودخانه ها، منابع آب زیرزمینی و محصولات کشاورزی می شود.

به عنوان مثال تصاویر زیر نشان دهنده رهاسازی پس آب های آلوده و سمی در منطقه ای میان روستای چاراک و شهر مشراگه در جنوب غربی خوزستان است.

این گودال های پر از آب های آلوده و سمی نیز در نزدیکی رودخانه جراحی قرار دارند. حرکت این آب به سمت سفره های زیرزمینی و ورود به رودخانه نزدیک آن نیز باعث شده آب شرب مصرفی مردم در شهر مشراگه نیز به شدت آلوده و تلخ و شور شود.

شهر مشراگه در ۸۵ کیلومتری جنوب غرب اهواز قرار دارد.

فیلم رهاسازی پساب های صنعتی و آب های آلوده و سمی در گودال های حفر شده در نزدیک شهرها و روستاها در خوزستان


تانکر در حال انتقال پساب های آلوده و سمی صنعتی به گودال های نزدیک شهر و روستاها در خوزستان

تانکر در حال انتقال پساب های آلوده و سمی صنعتی به گودال های نزدیک شهر و روستاها در خوزستان

گودال های پر از پساب های آلوده و سمی صنعتی در نزدیک روستاها و شهرها در خوزستان

گودال های پر از پساب های آلوده و سمی صنعتی در نزدیک روستاها و شهرها در خوزستان

گودال های پر از پساب های آلوده و سمی صنعتی در نزدیک روستاها و شهرها در خوزستان

گودال های پر از پساب های آلوده و سمی صنعتی در نزدیک روستاها و شهرها در خوزستان

گودال های پر از پساب های آلوده و سمی صنعتی در نزدیک روستاها و شهرها در خوزستان

گودال های پر از پساب های آلوده و سمی صنعتی در نزدیک روستاها و شهرها در خوزستان

گودال های پر از پساب های آلوده و سمی صنعتی در نزدیک روستاها و شهرها در خوزستان

گودال های پر از پساب های آلوده و سمی صنعتی در نزدیک روستاها و شهرها در خوزستان

گودال های پر از پساب های آلوده و سمی صنعتی در نزدیک روستاها و شهرها در خوزستان

گودال های پر از پساب های آلوده و سمی صنعتی در نزدیک روستاها و شهرها در خوزستان

گودال های پر از پساب های آلوده و سمی صنعتی در نزدیک روستاها و شهرها در خوزستان

گودال های پر از پساب های آلوده و سمی صنعتی در نزدیک روستاها و شهرها در خوزستان

گودال های پر از پساب های آلوده و سمی صنعتی در نزدیک روستاها و شهرها در خوزستان

گودال های پر از پساب های آلوده و سمی صنعتی در نزدیک روستاها و شهرها در خوزستان

مناطق اطراف گودال های پر از پساب های سمی و آلوده صنعتی در خوزستان

مناطق اطراف گودال های پر از پساب های سمی و آلوده صنعتی در خوزستان

مناطق اطراف گودال های پر از پساب های سمی و آلوده صنعتی در خوزستان

مناطق اطراف گودال های پر از پساب های سمی و آلوده صنعتی در خوزستان

مناطق اطراف گودال های پر از پساب های سمی و آلوده صنعتی در خوزستان

مناطق اطراف گودال های پر از پساب های سمی و آلوده صنعتی در خوزستان

مناطق اطراف گودال های پر از پساب های سمی و آلوده صنعتی در خوزستان

مناطق اطراف گودال های پر از پساب های سمی و آلوده صنعتی در خوزستان

مناطق اطراف گودال های پر از پساب های سمی و آلوده صنعتی در خوزستان

مناطق اطراف گودال های پر از پساب های سمی و آلوده صنعتی در خوزستان

مناطق اطراف گودال های پر از پساب های سمی و آلوده صنعتی در خوزستان

مناطق اطراف گودال های پر از پساب های سمی و آلوده صنعتی در خوزستان

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.