حداقل دستمزد و رابطه آن با خط فقر

گفتگوی امیرجواهری با دکتراحمد سیف استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی ….

«شورای عالی کار» در پایان روز یکشنبه و در ساعات اولیه روزِ ۲۵ اسفند ۹۳، مزدِ کارگران را «با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سالِ جاری معادلِ ۷۱۲۴۲۵ تومان» تعیین و تصویب کرد. این درحالی است که روز۲۸ بهمن ۹۳، خبرگزاری دولتی مهر،خطِ فقر را با رقم « ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان» گزارش کرده بود، چنین مصوبه چه دشواری هایی را متوجه زندگی کارگران ایران می کند؟

این گفتگو را در لینک زیر گوش کنید:
http://www.artin.rivido.de/rd/2015/02/as17mar.mp3

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.