بازگشایی سفارت ایران و انگلیس از محورهای بحث دوجانبه بود

رئیس هیات پارلمانی دوستی ایران و انگلیس گفت: برخورد انگلیس‌ مثبت بود و گفت‌وگوهای صریحی در مورد مشکلات دو کشور صورت گرفت. …. (دنباله…)

روایتی از فقرنشینان کیش

کیش در حالی یکی از مناطق گردشگری ایران محسوب می شود و ثروت سرشاری از ناحیه آن کسب می‌کند که باور کردن اینکه هنوز در این جزیره مناطقی هستند که مردم آنها در فقر مطلق زندگی می‌کنند را غیرممکن می کند. …. (دنباله…)

آرش صادقى از زندان آزاد شد

آرش صادقی شب گذشته با تودیع قرار وثیقه ششصد میلیون تومانی از زندان آزاد شد. …. (دنباله…)

مجید مددی: “مارکس: کاشف قاره‌ی تاریخ” ، به مناسبت سالمرگ مارکس

کارل مارکس به گفته‌ی آلتوسر، در جهان اندیشه تاکنون سه انقلاب به وقوع پیوسته است: انقلاب نخست در ریاضیات توسط تالس بود که «قاره‌ی ریاضی» گشوده شد و موجب پیدایش فلسفه‌ی افلاطون گردید؛ انقلاب دوم در فیزیک توسط گالیله بود که «قاره‌ی فیزیک» را گشود و سبب بر زدن فلسفه‌ی دکارت شد -فلسفه‌ی دنیای نو- که فلسفه‌ی پویایی، حرکت بی‌وقفه و صیرورت در جهان است، برخلاف فلسفه‌ی ایستای افلاطون؛ انقلاب سوم در عرصه‌ی تاریخ که مارکس کاشف و گشاینده‌ی قاره‌ی آن است. …. (دنباله…)